Disposisjoner og konkrete forslag til andakter og ord for dagen om mennesket og livet, der Bibel og samtid møtes

Med sitat eller referanse

Print Friendly, PDF & Email