Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no

Islam and radical Islamism

Fra Veritaskonferansen 2017 Finnes det en «sann islam»? Hva behøver kristne å vite om radikal islam? Hvordan kan vi ha en relasjon til våre vennlige muslimske naboer?   Beth Grove har arbeidet med muslimer og studert islam i over 20 år. Hun er europeisk leder for Pfander Centre for Apologetics, en kristen forsknings- og undervisningstjeneste [...]

By | 2018-01-26T13:53:49+00:00 januar 26th, 2018|Apologetikk, I Møte med Livet, Troen og Fornuften|Kommentarer er skrudd av for Islam and radical Islamism

Islam – ressurspakke i tre deler (Del 3)

Del 3, fokus på islams rolle i samfunnet og sentrale aspekt ved etikken. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i møtet med en muslimsk kvinne, og belyser følgende samfunnsfelt: Kjønnsroller, yrkesvalg, barneoppdragelse, valg av sosiale arenaer, familiens rolle, religionens plass i dagliglivet. Videre fokuseres sentrale trekk ved etikk i islam. Elevene vil se hvor viktig æres-begrepet er for [...]

By | 2017-09-21T17:35:18+00:00 september 21st, 2017|Islam og en valgfri religion, Religion og Etikk, Religionskunnskap og religionskritikk|Kommentarer er skrudd av for Islam – ressurspakke i tre deler (Del 3)

Islam – ressurspakke i tre deler (Del 2)

Del 2, fokus på folke-islam med utgangspunkt i tekst basert på virkelige hendelser i Indonesia. Minst tre fjerdedeler av verdens muslimer praktiserer i større eller mindre grad folke-islam. Folke-islam er lokal tro og ritualer fra før-islamsk tid, integrert i utøvelsen av islam. Det er viktig å merke seg at ingen muslim vil erklære seg selv [...]

By | 2017-09-21T17:31:08+00:00 september 21st, 2017|Islam og en valgfri religion, Religion og Etikk, Religionskunnskap og religionskritikk|Kommentarer er skrudd av for Islam – ressurspakke i tre deler (Del 2)

Islam – en ressurspakke i tre deler (Del 1)

Del 1, med utgangspunkt i artikkel om ei ung jente fra Vennesla som har konvertert til islam. Artikkelen presenterer islam slik religionen tolkes av ei jente med bakgrunn i vestlig kristen kulturarv og dermed norske briller, i norsk kontekst. Opplegget setter søkelys på hvordan islam, med særlig fokus på valg- og trosfrihet, tolkes og praktiseres [...]

By | 2017-09-21T17:28:39+00:00 september 21st, 2017|Islam og en valgfri religion, Religion og Etikk, Religionskunnskap og religionskritikk|Kommentarer er skrudd av for Islam – en ressurspakke i tre deler (Del 1)

Muslimer som utforsker Bibelen

En undervisningsressurs som belyser årsaker til at mange muslimer har begynt å tro på den Jesus som Bibelen forteller om. MÅL Kompetansemål Kunne peke på hvilke årsaker som ofte spiller inn når muslimer begynner å tro på Jesus Kjenne noen ulikheter mellom den Jesus som Koranen/Islam presenterer og Jesus slik han presenteres gjennom Bibelen/Kristen tro. [...]

By | 2017-09-17T21:20:33+00:00 september 17th, 2017|Apologetikk, Bibelens Troverdighet, For læreren, Islam og en valgfri religion, Kapittel 15, Religion og Etikk|Kommentarer er skrudd av for Muslimer som utforsker Bibelen

Husni Thamrins historie

Husni Thamrin vokste opp i en svært religiøs muslimsk familie, men mye av det han leste om Isa al Masih i Koranen hadde han aldri hørt om i moskeen. Han fikk en voksende trang etter å finne ut hva Bibelen sa om Jesus. Husni Thamrin vokste opp i en sterkt troende muslimsk familie, og både [...]

By | 2017-09-17T21:18:59+00:00 september 17th, 2017|Apologetikk, Bibelens Troverdighet, Hvem er Gud?, Islam og en valgfri religion, Religion og Etikk|Kommentarer er skrudd av for Husni Thamrins historie

Martyr – Aktualiseringer

Et knippe aktualiseringer primært knyttet til "Fra forfulgt minoritet til statsreligion" (s. 15-18 i læreboka "Jordens største under"). MÅL Kompetansemål Kunne redegjøre for begrepet martyr og ulike forståelser av begrepet - fra populærkultur til radikal islam Holdningsmål Refleksjon rundt hvilke holdninger og oppfatninger begrepet martyr egentlig formidler Bevissthet om ulike måter å bruke begrepet, med [...]

By | 2017-09-17T19:15:18+00:00 september 17th, 2017|Fellesstoff, For eleven, For læreren, Kapittel 11, Kapittel 11|Kommentarer er skrudd av for Martyr – Aktualiseringer