Kan TV-spill lære oss noe om nåde?
Kan TV- og dataspill fortelle oss noe om nåde? Handler ikke spill om ikke å vise nåde? Er ikke målet å vinne, enten det er snakk om å kjøre bilen først i mål, vinne slåsskampen eller skyte flest mulig av motstanderne?

Aktuelt tema:

Kan TV- og dataspill lære oss noe om nåde?

Forslag til momenter

Dersom man tenker seg litt om, så har faktisk nåde en sentral plass i spillenes verden. Uansett hvilket spill og hvilken sjanger man har med å gjøre, så er det et viktig grunnprinsipp som gjelder for så å si alle spill: Dersom du feiler, får du en ny sjanse.
Ramler Super Mario ned i uendelige hull, får han en ny mulighet. Kjører du for tregt i Gran Turismo, kan du prøve en gang til. Gamle feil og mangler glemmes; du får begynne på nytt. Hva kan TV- og dataspill lære oss om nåde?

Forslag til momenter fra Bibelen

Vi mennesker har lett for å holde fast på gamle feilgrep og synder, selv de som har bekjent det gale for både Gud og mennesker. Det skal vi slippe. Det står slik i Kolosserbrevet: Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset (Kol 2:14). Vi får en ny mulighet fremfor Gud, fordi Jesus spilte livets spill på en fullkommen måte.

Samtidig er det også slik at mange spill opererer bare med et visst antall sjanser. Når Mario går tom for liv, da er det slutt. Det blir Game Over. Da er det for sent å trygle om en ny sjanse, for det er slutt. Slik også denne verden en gang skal ta slutt.

Nåde har to sider: En som gir, og en som får. Når en med makt viser medfølelse for en under seg, selv om det kan koste dyrt for den sterkeste, gir han nåde.
Gud har gitt oss fullkommen nåde. I forhold til Gud kan vi bare være mottakere av nåde. I forhold til våre medmennesker, må vi velge om vi vil være nådegivere, eller nådeløse.

Aktuelle bibelvers

Ef 2, 8-9 (For av nåde er dere frelst, ved tro…ikke av dere selv, det er en Guds gave).
Kol 2, 14 (Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset).

Aktualiseringen er en bearbeidelse av Ingar T.Hauges blogg-innlegg på http://worldofingar.blogspot.no/2010/07/om-nade-i-spillverden.html (Foto: Flickr.com)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email