Om Damaris Skole Vgs

Damaris Skole Vgs er en nettressurs hovedsakelig for lærere i de kristne videregående skolene. Du finner imidlertid også ressurser for elevene, særlig knyttet til læreboken Kristendomskunnskap for VG1 og VG2 (Møyholm/Skrunes, red., 2016).

Selv om vårt hovedfokus er på kristendomsfaget, er vi opptatt av at alle fag i en kristen friskole må reflektere forholdet mellom tro og tanke. Derfor finner du også ressurser knyttet til andre fag, til tverrfaglige opplegg og til formidling av kristen tro i skolemiljøet. Videre har vi en egen samleside kalt «fag – tro».

Damaris Skole gir altså hjelp til å bygge bro mellom fag, populærkultur og kristen tro.
Vi

  • vil bidra til livsnær og aktuell undervisning
  • har Kristendomsfaget og RoE i fokus
  • tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • relaterer til Fagfornyelsen og aktuelle kompetansemål
  • vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • relaterer til synlighetskravet og tilbyr ressurser til fag – tro
  • oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • vil vise at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Damaris Skole Vgs – Bibel og samtid, med eleven i fokus!


Ansvarlig redaktør for Damaris Skole: Margunn Serigstad Dahle

Damaris Skole Vgs ble lansert 24. oktober 2016, som en «soft launch» med gradvis økende volum på publiseringene. Nettressursen er en videreutvikling av abonnementssiden KristendomOnline, som Damaris Norge lanserte i 2007 – og som i 2009 fikk navnet KristendomOnlineVgs, da det ble lansert en tilsvarende nettside for Grs.

Se videointroduksjon nedenfor, fra tidligere redaktør Ingvild Thu Kro. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Print Friendly, PDF & Email