Om Damaris Skole Vgs

Damaris Skole Vgs er en nettressurs hovedsakelig for lærere i de kristne videregående skolene. Du finner imidlertid også ressurser for elevene, særlig knyttet til læreboken Kristendomskunnskap for VG1 og VG2 (Møyholm/Skrunes, red., 2016) og til RoE-faget.

Selv om vårt hovedfokus er på kristendomsfaget, er vi opptatt av at alle fag i en kristen friskole må reflektere forholdet mellom tro og tanke. Derfor finner du også opplegg og tips knyttet til andre fag, til tverrfaglige opplegg og til formidling av kristen tro i skolemiljøet. Våre ressurser er knyttet til aktuelle kompetansemål.

Damaris Skole gir altså hjelp til å bygge bro mellom fag, populærkultur og kristen tro. Vi:

  • bidrar til livsnær og aktuell undervisning
  • har Kristendomsfaget og RoE i fokus
  • tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • viser at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Damaris Skole Vgs – Bibel og samtid, med eleven i fokus!


Ansvarlig redaktør for Damaris Skole: Margunn Serigstad Dahle

Damaris Skole Vgs lanseres 24. oktober 2016, som en “soft launch” med gradvis økende volum på publiseringene. Nettressursen er en videreutvikling av abonnementssiden KristendomOnline, som Damaris Norge lanserte i 2007 – og som i 2009 fikk navnet KristendomOnlineVgs, ved lansering av nettside også for Grs. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Print Friendly, PDF & Email