Om Damaris Skole Vgs

Damaris Skole Vgs er en nettressurs hovedsakelig for lærere i de kristne videregående skolene. Du finner imidlertid også ressurser for elevene, særlig knyttet til læreboken Kristendomskunnskap for VG1 og VG2 (Møyholm/Skrunes, red., 2016).

Selv om vårt hovedfokus er på kristendomsfaget, er vi opptatt av at alle fag i en kristen friskole må reflektere forholdet mellom tro og tanke. Derfor finner du også ressurser knyttet til andre fag, til tverrfaglige opplegg og til formidling av kristen tro i skolemiljøet. Videre har vi en egen samleside kalt “fag – tro”.

Damaris Skole gir altså hjelp til å bygge bro mellom fag, populærkultur og kristen tro.
Vi

  • vil bidra til livsnær og aktuell undervisning
  • har Kristendomsfaget og RoE i fokus
  • tilbyr undervisningsressurser og bakgrunnsstoff for læreren
  • relaterer til Fagfornyelsen og aktuelle kompetansemål
  • vektlegger spørsmål om identitet, menneskesyn og sannhet
  • gir hjelp til å kjenne igjen verdier, holdninger og livssyn i populærkulturen
  • relaterer til synlighetskravet og tilbyr ressurser til fag – tro
  • oppmuntrer til å vurdere aktuelle mediebudskap i lys av Bibelen
  • vil vise at kristen tro er relevant, sann og troverdig

Damaris Skole Vgs – Bibel og samtid, med eleven i fokus!

 

Damaris Skole-teamet

Ansvarlig redaktør for Damaris Skole er Margunn Serigstad Dahle
Redaktør for Damaris Skole Grs er Britt-Ellen Skregelid Birkeland

Damaris Skole er en videreutvikling av abonnementssiden KrdOnline, som Damaris Norge lanserte i 2009. 
Damaris Skole Vgs ble lansert 24. oktober 2016, som en “soft launch” med gradvis økende volum på publiseringene. Nettressursen er en videreutvikling av abonnementssiden KristendomOnline, som Damaris Norge lanserte i 2007 – og som i 2009 fikk navnet KristendomOnlineVgs, da det ble lansert en tilsvarende nettside for Grs.

Se videointroduksjon nedenfor, fra tidligere redaktør Ingvild Thu Kro. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev


Print Friendly, PDF & Email