En aktualisering fra traileren til filmen «Moneyball» – om å se andres potensial og å tenke kreativt. (03.01.2012)

Kategori: Filmklipp
Utgiver: Sony Pictures (2011)
Tema:  Identitet, Potensial, Talent
Filmtrailer:


Bakgrunn:

Moneyball er en biografisk dramafilm med Brad Pitt og Jonah Hill i hovedrollene. Basert på Michael Lewis’ bok med samme navn forteller filmen historien til Billy Beane (Pitt), manager til Oakland Athletics baseball-lag. Etter flere dårlige sesonger, og etter at flere stjernespillere har forlatt laget må Beane se etter nye måter å samle et godt lag på et dårlig budsjett. Så møter han Peter Brand som har studert økonomi på Yale University og som presenterer han en radikal teori: Ansett spillere som vanligvis har blitt avvist av talentspeidere, men som har en høy «base-prosent» (statistikk på hvor ofte en spiller når en base).
Forslag:
Du kan bruke traileren til å snakke om utfordringene og belønningene ved å velge en uortodoks tilnærming til en aktuell situasjon. Beane og Brand trosser «alminnelig fornuft» og blir dermed kritisert av de rundt dem. Men de tror på det de gjør, og det er dette som gir dem styrke til å møte motstand. Med utgangspunkt i tematikken fra denne filmen kan man stille spørsmål om hvilke områder av livet er vi kristne kalt til å gå imot de «aksepterte» tenkemåtene? Hva motiverer oss til å holde fast på våre overbevisninger?
Du kan også bruke traileren som utgangspunkt til å snakke om å verdsette mennesker som vanligvis blir oversett. Samfunnet vårt gir oss mange grunner til å overse folk – alder, bakgrunn, utseende eller mangel på evner. Som kristne er vi kalt til å se på folk annerledes. Hvert menneske er skapt i Guds bilde og har derfor en iboende verdi og potensial. Kirken bør være et sted der «talentløse» mennesker og de som har blitt avvist kan finne sin plass. Hvordan kan vi se mennesker gjennom Guds øyne istedenfor verdens?
Bibelvers:
1. Sam 16,7 (Gud ser til hjertet.)
Jes 29,14 (Gud vil forundre folket på underfullt vis.)
Rom 12,2 (Om å ikke innrette seg etter denne verden, men la sinnet fornyes.)
1. Kor 1,18-25 (Gud gjør verdens visdom til skamme.)
1. Kor 12,12-26 (Om nådegavene.)
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email