«Verden er grunnleggende urettferdig».

Tema: Verden er urettferdig fordi de første menneskene på jorda brøt med Gud. Jesus gjorde opp for bruddet og vil gi oss felleskap med Gud på nytt.

Bakgrunn:

Forfatteren Jo Nesbø delte i oktober 2012 ut Harry Hole Stiftelsens pris til Margareth Hatle, som valgte å gi 500.000 kroner til Redd Barnas skoleprosjekt i Zimbabwe.

Stiftelsen ble etablert i 2008 og har navn etter politi-etterforskeren i Nesbø sine krim-bøker. Statuttene sier at prispengene skal gå til et formål som styrker lese- og skriveopplæring.

Jo Nesbø er utdannet finansanalytiker og siviløkonom. Han har arbeidet som journalist og megler, og som låtskriver og vokalist i rocke-gruppa di Derre. I 1997 debuterte han med kriminal-romanen Flaggermusmannen. Han har siden etablert seg som en av Europas mest populære og bestselgende forfattere. Nesbø er oversatt til 40 språk, og han har solgt over seks millioner bøker på verdensbasis.

Aktuelle momenter:

Verden er grunnleggende urettferdig. Jo Nesbø sa dette i forbindelse med at han delte ut 500 000 kroner som skal være med på å gjøre verden mer rettferdig.

Når Nesbø sier verden, må han mene menneskene. Trær og blomster har ingen evne til å oppføre seg egoistisk med vilje. Kuer og sauer har ingen moralsk refleksjon eller samvittighet. Det Jo Nesbø vil bøte på gjennom Harry Hole Stiftelsen, må være menneskenes grunnleggende urettferdighet.

Det at forfatteren legger merke til denne urettferdigheten og ønsker å gjøre noe med det, tyder også på at menneskene må ha noe grunnleggende godt i seg. Det er jo godt å kjempe mot urettferdighet.

Altså har menneskene både noe urettferdig og vondt i seg, og noe godt. Vi er litt av begge deler.

Aktuelle momenter fra Bibelen:

Bibelen sier at Gud skapte verden, og han så at alt var overmåte godt. Menneskene inkludert. Så skjedde det noe. Menneskene ble fristet til stolthet, og dermed til ulydighet mot Gud. De ble stengt ute fra Guds hage og Guds fellesskap.

I alle tider etterpå har vi hatt denne grunnleggende urettferdigheten i oss, viljen til å være ulydig, og til å sette oss selv først. Men vi har også hatt gudsbildet i oss, lengselen etter det gode og ikke minst: Lengselen etter rettferdighet.

Det fortelles i Bibelen om hvordan menneskene måtte ut av hagen, for å hindre at de skulle spise av livets tre og leve evig. Hvordan skulle det blitt!? Et evig liv i urettferdighet, egoisme, overgrep og maktmisbruk?!

Den røde tråden gjennom Bibelen er Guds langsiktige plan med å sende en frelser som kunne gjøre opp for bruddet der i hagen, og ta et oppgjør med ondskapen.

Jo Nesbø har rett i at verden er grunnleggende urettferdig, i sin nåværende tilstand. Gud sier imidlertid at han har en løsning. Løsningen ligger hos Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Han er veien tilbake til Gud og rettferdigheten.

Aktuelle bibelvers:

1.Mos.3 (Adam og Eva faller i synd)
Pred. 3,11 (evigheten i deres hjerte)
1. Joh. 5,19 (verden ligger i det onde)
Joh.14, 6 (veien, sannheten og livet)
Joh. 17, 1-3 (…han skal gi evig liv…)

Print Friendly, PDF & Email