En aktualisering med utgangspunkt i den britiske statsministerens utsagn om at «med så mange av verdens problemer, er vi ansvarlige for at de oppstod i utgangspunktet». (31.05.2011)


Denne aktualiseringen kan brukes inn i undervisning, utenomfaglig formidling eller andre sammenhenger der teamet dreier seg om verdensproblemer, menneskets ansvar og villigheten til å be om tilgivelse.Sitat: «Som så mange av verdens problemer, er vi ansvarlige for at de oppstod i utgangspunktet.» – David Cameron, statsminister i Storbritannia. (BBC News, 7.4.2011)


Bakgrunn:
Dette sitatet kommer som en del av en uttalelse den britiske statsminsteren David Cameron kom med i forbindelse med en spørretime blant studenter under et besøk i Pakistan. På spørsmål om hvordan Storbritannia kan bidra til en løsning på de territoriale uenighetene i Kashmir-regionen, svarte Cameron at det ikke er Storbritannias oppgave å blande seg inn i dette. Videre sa han at «Jeg ønsker ikke å føre Storbritannia inn i en lederrolle, hvor, som så mange av verdens problemer, vi er ansvarlige for de oppstod i utgangspunktet.»

Storbritannia kan anses for å være ansvarlige for konfliktene i Kashmir, siden deres raske tilbaketrekking fra okkuperende styrker fra India i 1947 førte til at mange utfordringer forble uløste. Andre faktorer har imidlertid også bidratt til konfliktene, som spenninger mellom hinduer, sikher og muslimer.

Responsen på denne implisitte unnskyldningen for konskvensene av det britiske imperierts handlinger har være variert. Noen har kritisert Camerons ‘manglende historiske vurdering’, ved å hevde at en ikke må overse imperiets positive bidrag i India og verden ellers. Andre har lovspriset statsministeren for å anerkjenne av imperiets negative konsekvenser er ‘ i stor grad en del av dagens politikk’.

Hele historien kan lese her. Og denne artikkelen fra The Daily Telegraph kan også være hjelpsom.


Forslag:
Konsept: Vær forberedt på å be om tilgivelse / Menneskene har skapt mange av sine egne problemer

Dette sitatet kan brukes i relasjon til å snakke om villigheten til å be om tilgivelse for våre feiltrinn. Om vi er enige eller uenige i David Camerons utsagn i denne sammenhengen, bør vi alle være villige til å innrømme de feilene vi gjør og når vi påfører andre mennesker smerte, enten det er på et individuelt eller kollektivt nivå. Å være ærlige og redelige med våre feil og mangler er første steg på veien mot forsoning, både med seg selv, sine medmennesker og Gud.

Sitatet kan også brukes i sammenheng med samfunnsansvar og vårt kollektive ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på. I de fleste sammenhengen kan vi peke tilbake på menneskets falne natur som kilden til problemer som oppstår. Grådighet og egoisme fører til krig, sult og urettferdighet, som igjen fører til uendelig smerte og lidelse. Hva kan vi gjøre for å endre dette? Hvordan kan jesu budskap forandre menneskers hjerte, og på den måten forandre verden? Hvordan kan vi –  som talerør for Gud – bidra til å fremme fred og helbredelse til en nedbrutt verden?

Forslag til bibelvers:
Sal 51, 1-5
Jes 24, 4-6
Jes 61, 1-3
Mark 7, 21-22
Jak 4, 1-2
Jak 5, 16

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email