Sannheten om vår identitet er konstant. Velg mellom å vise klipp eller PP fra Istid 2. Del 2 av 4.

 Introduksjon
Det er mange som vil påvirke oss! Også i media møter vi budskap som direkte eller indirekte sier noe om hvem vi er. Det kan være alt fra at identiteten vår er noe vi skaper selv, til at identitet er noe vi bare må fortsette å lete og søke etter. Mange mener at vi egentlig har flere identiteter, og at man dermed kan være én person i dag og en helt annen i morgen.
       Hva med oss? Hva tenker vi om den vi er?Aktualisering
Sitat eller klipp fra Istid 2. Mammuten Ellie tror hun er en pungrotte, men forstår plutselig at det ikke stemmer. Hun finner ut at hun i virkeligheten er en mammut.

Video
Film: Istid 2
Start: 0:37:13 (Scene 13. Mammuten Manny løfter trestokker med snabelen.)
Stopp: 0:42:33 (Mammuten Ellie sier: ”I morges våknet jeg som pungrotte, og nå er jeg mammut.”)
Lengde på klippet: 5 minutter og 20 sekunder.
 
Om filmklippet: I klippet ser vi at Ellie, som tror hun er en pungrotte, feilberegner egen størrelse og blir sittende fast under noen stokker. Manny redder henne, og de legger ut på en vandring langs en gammel sti. Ellie kjenner seg igjen, og plutselig husker hun første gang hun møtte pungrottefamilien som hun siden vokste opp hos. Brått forstår hun hvem hun er – eller i alle fall hva hun ikke er; en pungrotte.Poeng: Identitet kan ikke skapes

I denne scenen møtte vi Ellie, som tror hun er en pungrotte, men som plutselig forstår at det ikke stemmer. Hun finner ut at hun i virkeligheten er en mammut. Dette handler ikke om utseende, men om Ellas identitet – hvem hun egentlig er.
Identitet er ikke noe du og jeg kan skape selv eller lete og søke oss frem til. Vår identitet er noe vi har fått! Den er gitt oss av Gud, Han som skapte oss til å være sine barn. Her skal vi få rotfeste identiteten vår.
Ellie forankret sin identitet i sin forståelse av seg selv som pungrotte, men dette viste seg å ikke være riktig. Altså var ikke identiteten hennes forankret i noe som holdt, noe som var sterkt nok. Vi må forankre vår identitet i noe som virkelig holder, noe som aldri forandres. Mange filmer, serier og ikke minst reklame, vil få oss til å tenke at svaret på hvem vi er ligger i hvordan vi ser ut eller i hva vi presterer, eier eller opplever. Men ingenting av dette holder i lengden! Vår virkelige identitet finner vi hos Gud, vår skaper, Far, og Herre.Bibelen forteller oss sannheten om oss selv, om hvem vi er og hvem vi er skapt til å være. Vi er kronen på verket, skapt i Hans bilde, til å være Hans barn.Guds utsagn om oss står fast og det er befriende.

Sannheten om vår identitet er konstant. Våre følelser og tanker om oss selv vil lett svinge og påvirkes både av det som er rundt oss og det som er i oss. Derfor trenger vi igjen og igjen å høre sannheten om vår identitet, og la sannheten få sette oss fri.


Dagens bibelord
Sal 8, 4-5 ”Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det?”
 
Sal 139, 13-18  For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv.Jeg takker deg fordi jeg er skaptpå skremmende, underfull vis.Underfulle er dine verk,det vet jeg så vel.Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndomog ble formet i jordens dyp.Du så meg den gang jeg var et foster,i din bok ble alt skrevet opp;mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.Gud, hvor høye dine tanker er,hvor veldig summen av dem!Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.
Joh 1, 12  Men alle som tok imot ham,dem ga han rett til å bli Guds barn,de som tror på hans navn.

Dagens utfordring
Hva vil du svare, helt ærlig, på følgende:

·        Hvor fester jeg identiteten min, hvor ”kaster jeg ankeret”?
·        Hva er identiteten min avhengig av?
·        Hvor søker jeg etter bekreftelse på identiteten min, hva får prege mine oppfatninger og holdninger om meg selv?
 
Bønn

Takk for at vår identitet som Guds elskede skapninger er konstant.

Print Friendly, PDF & Email