Fag og tro

Fag og tro2021-09-26T21:29:00+02:00

Hva menes med at ingen fag er nøytrale?

Her finner du ulike ressurser til spørsmål om fag og tro,
knyttet til aktuelle fag på videregående.

Uansett hvor objektiv  framstillingen måtte være i ulike fag, vil det alltid ligge noen perspektiver til grunn. Ingenting er nøytralt. Derfor bør faglige fremstillinger, temavalg, synspunkt og påstander analyseres og vurderes med utgangspunkt i de allmenne sannhetskriteriene og kristen tro.

Læremiddelanalyse – noen ressurser

Sa du nøytral? -ressurspakke

En guide til analyse av skolens læremidler.

Sa du nøytral? – videoer

Ti videoer til inspirasjon og refleksjon

Hva er et livssyn?

En intro til begrepet og beskrivelse av ti livssyn, med videoer

Hva er budskapet?

Fem artikler fra boka Våg å tenke?

Webinarer og podcaster – et aktuelt utvalg

Til mann og kvinne skapte Han dem – Et kristent svar på den nye kjønnsideologien

PODCAST: Her kan du lytte til Eirik Steenhoff sitt foredrag fra et fagseminar om kjønn og seksualitet for lærere ved kristne friskoler. Del I handler om kjønnsidentitet som kulturelt fenomen. Del II handler om Et kristent svar på den nye kjønnsideologien.

Undervisningsressurser til ulike tema

Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen