Fag og tro

Her finner du ulike ressurser til spørsmål om fag og tro, knyttet til aktuelle fag på videregående.

Uansett hvor objektiv  framstillingen måtte være  i ulike fag, vil det alltid ligge noen perspektiver til grunn. Ingenting er nøytralt. Derfor bør faglige fremstillinger, temavalg, synspunkt og påstander analyseres og vurderes med utgangspunkt i  de allmenne sannhetskriteriene og kristen tro.
Sjekk videoen nederst på siden for mer om dette.

Kritisk tenkning

Kritisk tenkning er vesentlig både i danning og utdanning, og vektlegges i læreplanene for skolene.

I denne ressursen utforskes det hvordan vi skal forstå “kritisk tenkning” og hvordan vi kan fremme dette ved de kristne skolene, samt noen praktiske råd for å gjøre det i praksis.

Læremiddelanalyse

Hvordan identifisere spor av livssyn i lærebøker og andre læremidler? Hvordan vurdere tekstene ut fra kristen tro? Hvordan bli bevisst hvilken livssynspåvirkning vi selv utsettes for, og hvordan kan vi hjelpe elevene til en slik bevissthet? Er dette spørsmål som opptar deg?

Les mer om læremiddelanalyse som konsept her.
Få en guide til analyse av skolens læremidler her.

Tverrfaglige opplegg

Språkfag

Andre fag

Hva menes med at ingen fag er nøytrale?

Se video med Lars Dahle, førsteamanuensis i systematisk teologi, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Lars Dahle: – Ingen fag er nøytrale from Damaris Norge on Vimeo.

Print Friendly, PDF & Email