Aktualisering, til «søndag for de forfulgte». Denne dagen har kristne i hele den frie verden spesielt fokus på alle dem som forfølges for sin tro på Jesus.


For å lese mer om forfølgelse av kristne:

– Skriv forfølgelse i søkefeltet på Damaris VGS.
– Gå inn på Åpne Dører og Stefanusalliansens hjemmesider for informasjon om den forfulgte kirke.
– Se også Ukens aktualisering: Farlig, for hvem? (Med utgangspunkt i tenåringsfilmen Divergent).

Aktuelt tema:

Søndag for forfulgte

Forslag til momenter:

365 dager i året er det menn og kvinner som ikke får studieplassen de ønsker seg, eller jobben de er kvalifisert for, eller lønnsøkningen de har fortjent. De klager som oftest ikke, for de har ingen mennesker å gå til med sin klage. De vet at det er lovlig å diskriminere dem der de bor.

Hver dag er det noen som våkner til en ny dag i fengselscella, men de ikke har gjort noe annet for å havne der enn å leve ut sin tro. Sin tro på feil sak, feil lære, feil person. De har valgt å tro på Jesus, men det er ikke lov i det landet der de hører hjemme.

365 dager i året blir rundt 200 millioner mennesker diskriminert eller forfulgt for at de er kristne. Noen blir drept.

Bilder fra Åpne Dører.

Kristne menigheter over hele den frie verden har satt av én søndag i året til å tenke spesielt på de som blir forfulgt fordi de følger Jesus.

Forslag til momenter fra Bibelen:

  • Den første martyren

En som dør for sin tro kalles martyr. I Bibelen hører vi om hvordan Stefanus ble steinet og drept fordi han bekjente sin tro på Jesus som Gud. Det står at da det jødiske rådet hørte ham tale, ble de så rasende at de skar tenner. Under steiningen står det at de skrek høyt og holdt seg for ørene, når Stefanus sa at han så «Guds herlighet og Jesus». (Apg. 7)

Stefanus gjorde ikke noe annet enn å snakke. Han brukte ikke vold, han prøvde ikke å skaffe seg fordeler på noe vis, han stjal ikke, han ødela ikke noens eiendom. Men ord har sterk makt. Stefanus snakket slik at det traff hjertet og tankene til dem som hørte. Bibelen sier at Stefanus var fylt av Den Hellige Ånd. Det var Den Hellige Ånd som gjorde ordene hans så kraftfulle.

  • Hva betyr historien om Jesus i dag?

Stefanus og alle som forfølges i vår tid, viser oss at fortellingen om Jesus har kraft i seg. Fortellingen om at Jesus lever og at han har den eneste sannheten om livet, døden og evigheten, kan provosere så mye at noen til slutt må velge mellom å dø som kristen eller leve videre som Jesus-fornekter.

Kristne tror at bønn kan gjøre en forskjell, og derfor ber mange spesielt for de forfulgte en søndag i november. Det er fint å be for andre. Men hva vil vi selv gjøre med historien om Jesus? Er dette noe vi tror på? Er dette noe vi vil holde fast på selv om vi får dårlig rykte? Er dette noe vi til og med er villige til å dø for?

Aktuelle bibelvers:

Apg 7,54-60 (Stefanus blir steinet)
Apg 12, 1-5 (Ny forfølgelse, menigheten ber for Peter)
Hebr 4,12 (Guds ord er levende og virkekraftig)
Jak 5, 16-17 (bønn er virksom og utretter mye)

Foto øverst: Fra Stefanusalliansens hjemmeside. Foto av tre damer: Open Doors International.

Print Friendly, PDF & Email