En videoressurs som inkluderer klipp fra filmen The Social Network, som handler om mannen bak Facebook. Ressursen utforsker temaer som vennskap, svik og fellesskap slik det kommer til uttrykk i filmen. Aktualiseringen inneholder også spørsmål til samtale. (23.02.2011)

*mangler film*

Forslag til bruk

 1. Vis første del av programmet – og frys videoen ved spørsmålet “Hva er ekte vennskap” (What is true friendship?”)
 2. Be elevene om å dele sine tanker rundt dette spørsmålet
 3. Samtal rundt hva elevenes svar forteller oss om:
  • Vårt syn på Facebook – Hva er fordelene og uleempene? Hvordan har Facebook bidratt til å påvirke og endre vår forståelse av vennskap?
  • Vår syn på kjærlighet -Hvordan uttrykkes kjærlighet i et vennskap? Hvordan kan vi vite om et vennskap er ekte eller ikke?
  • Vår syn på fellesskap – Hva er det som utgjør/skaper et fellesskap? Hvilke karakteristikker beskriver et fellesskap best?
 4. Vis resten av programmet
 5. Bruk videoen som en del av en andakt, ord-for-dagen eller inn i undervisningen der det er aktuelt. Ta gjerne utgangspunkt i Bibelens verdier og holdninger knyttet til fellesskap og vennskap. Eks; Joh 15, 9-17, 1.Pet 2, 9-10 eller 1.Kor 12, 12-26-
Print Friendly, PDF & Email