Paul Colman har en flott sang med tittelen «If I were Jesus». Der tenker han på hvordan det ville vært om han var Jesus, nå i vår tid. Hvem ville han hengt sammen med? Hvordan ville han oppført seg? Og; Hvem hadde til slutt hengt han på et kors?

Hvordan tror du Jesus ville vært om han gikk på jorden i dag? Klarer du å ha Jesus som forbilde for ditt liv? Tenker du noen ganger «What Would Jesus DO?»

Her kan du lytte til sangen og følge med på teksten!

If I were Jesus
I’d have some friends that were poor
I’d run around with the wrong crowd, man I’d never be bored
Then I’d heal me a blind man, get myself crucified
By politicians and preachers, who got somethin’ to hide.

Colman mener han hadde hatt fattige venner og gått med «feil» gjeng! Jeg tror Jesus hadde hengt sammen med allesom ønsket å gå med han! Han hadde ikke vist bort noen. Det viste han tydelig da han gikk på jorden for 2000 år siden. En disipel var fisker, en annen toller – Fattig og rik! Populær og upopulær! Jesus møtte kvinnen som hadde begått ekteskapsbrudd ved brønnen med kjærlighet og uten fordømmelse. Samtidig var han også tydelig og sa til henne at hun måtte komme bort ifra synd (Joh 8)

Les Matt 9, 9-13

Colman tenker seg at han, dersom han var Jesus i dag, til slutt ville blitt korsfestet av politikere og predikanter! Det er for oss en skremmende tanke – Skulle kristne predikanter være med på å korsfeste Jesus? Sannheten er at  ingen har garanti for hvordan vil ville møtt Jesus om han plutselig stod foran oss i dag! Det hjelper ikke med fine posisjoner i menigheten vi går i, eller om vi har lest Bibelen 100 ganger!

For å kjenne Jesus og se at hans budskap er godt, trenger vi å leve nær til Gud – Det kan vi f.eks. oppnå gjennom bønn og ved å ta imot Jesus som vår frelser! I tillegg kan vi bruke Bibelen og Jesu liv på jorden som guide for våre liv. Da vil vi også bli ledet til å ta gode valg og jeg tror vi vil kjenne igjen Jesus når han en dag kommer!

Tenk gjennom: Hvordan velger du ut hvem du vil snakke med i neste friminutt? Tør du å velge «feil gjeng». Kanskje du skal gå bort til noen som er ensomme, og ikke bare velge venner ut ifra popularitet eller hva DU kan få ut av vennskapet.

Hver dag står du overfor valg – små, store, enkle, vanskelige! Ta Gud med inn i ditt hverdagsliv – Still spørsmålet: What Would Jesus Do? Eller: If I were Jesus. Og husk: Jesus valgte ikke ut ifra popularitet!

Print Friendly, PDF & Email