Det hjelper ikke å være smart, hvis ikke du dyrker talentet. Det hjelper ikke med venner, hvis ikke du tar vare på dem. Og det hjelper ikke å møte Jesus, hvis du bare går videre uten ham.

120 niende-klassinger ved en skole i Danmark har meldt seg på ekstrakurs i matematikk. Ikke fordi de trenger støtteundervisning i faget, men fordi de er så smarte at de gjerne vil utfordres mer. De skal gå gjennom pensum for 1. klasse videregående dette året. Slike ungdommer og slike hjerner er imponerende.Det hjelper likevel ikke mye med denne ekstra-innsatsen, hvis ikke undervisningen blir fulgt opp når elevene begynner på videregående. De må fortsette å få utfordringer som bygger på det de har lært, sier Stefan Herman. Han er ansvarlig for talentutvikling i den danske skolen. – Hvis ikke talentet holdes ved like, kan det være det samme hva de har lært i niende klasse, sier han.

http://www.b.dk/nationalt/dygtige-skoleelever-vil-vaere-endnu-dygtigere

Aktuelle moment:

Disse elevene er utenom det vanlige. De fleste elever synes lærestoffet på sitt klassetrinn er ganske passe vanskelig. Men for alle, samme hva vi lærer oss, så må det holdes det ved like. –Use it or lose it, sier de på engelsk. Dersom det vil lærte i et fag i fjor, er gått i glemmeboken, sliter vi når vi nå skal bygge videre på det.

Den som har begynt å tro på Jesus, må også holde noe ved like. Ikke slik at vi skal øve oss på å be og dermed få finere og finere bønner. Ikke slik at vi skal gå på flest mulig møter og samlinger for å få god karakter av Gud. Heller ikke slik at vi må lese mest mulig i Bibelen for å forstå alt fortest mulig. Nei, det vi trenger er å bli mer kjent med Jesus og preget av ham.

Vi som har begynt å tro på Jesus, skal ikke holde troen ved like for å bli flinkest eller raskest, eller snillest for den saks skyld. Vi må kort og godt være sammen med Jesus – for å bli bedre kjent med ham. Slik er det jo også i møte med våre venner; vi ønsker å være mer sammen med de for å bli enda bedre kjent.

Når de som tror på Jesus leser Bibelen, ber og går på møter, så er det altså ikke for å bli flink og snill, men for å ta vare på forholdet til Jesus. Jesus ønsker å være sammen med deg. Vil du være sammen med ham?

Aktuelle bibelvers:
Hebr 2,1 (vi må gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort)

1.Pet 2,3 (dere har smakt at Herren er god)

2. Pet 3, 18 (dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus)

Anethe Birkeli

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email