Damaris Norge AS (DN) er eid av Tro & Medier, og er randsonevirksomhet for NLA Høgskolen – med særlig tilknytning til studiet Kommunikasjon og livssyn.|post@damaris.no

8 kjappe om kristen tro – sekulærhumanismen og naturalismen

Forskjeller og likheter mellom den kristne tro - og sekulærhumanismen og naturalismen

Hva sier du Gud?

Videoandakt med utgangspunkt i låta YOU SAY-og tips og stoff til samtale om identitet og tilhørighet, og kristne kjendiser!

Skapt til gode gjerninger

Podcast: Hva er egentlig de “gode gjerningene” vi er skapt til, og hvordan henger dette sammen med at vi ikke er frelst av dem?

deUSYNLIGE

Samtaleguide: deUSYNLIGE er et sterk, norsk drama om drapsmannen som skal tilbake til hverdagen, om familien som mistet et barn og om sentrale menneskelige temaer som erkjennelse, tilgivelse og forsoning.

Go to Top