Politikere må hele tiden spørre seg hvordan de kan gjøre budskapet fristende, uten at de svikter det de står for.
For Paulus var det alltid viktigst å spørre seg om valgene han tok var slik at han æret Jesus.
Hva og hvem avgjør dine valg?


Tema:
Valg i livet, hvem vil vi ha som leder og forbilde?

Aktualisering:
Politiske valg. I forbindelse med større valg, er alle medier fulle av valgstoff. Politikerne ønsker å selge sitt budskap, skape tillit og vinne lojalitet. Av og til går noen på akkord med sine egentlige verdier og holdninger. De må selv gjøre valg – om hva de ikke kan forhandle om.

Forslag til momenter:
En politiker vil svært gjerne få gjennom sine forslag og få støtte for sine synspunkter. Samtidig vil han eller hun strekke seg langt for å gjøre flest mulig velgere   fornøyd. Det er en vanskelig balanse! Politikere må hele tiden spørre seg hvordan de kan gjøre budskapet fristende, uten at de svikter det de står for.

Ungdom som ikke har stemmerett er ikke alltid så opptatt av politikk. Likevel må de ta sine egne valg hver dag. Hva slags bilder skal jeg legge ut på nettet av meg selv? Hvordan vil jeg fremstå med min profil? Hvem vil jeg bli likt av? Hvem vil jeg helst bli respektert av? Hvilke regler synes jeg at det er viktig å følge? Hvorfor er noe viktig for meg?

Forslag til momenter fra Bibelen:
Paulus hadde Jesus som øverste leder og viktigste forbilde i livet sitt. Han valgte å bruke all sin tid og all sin energi på å leve for Jesus. Det betydde at han ikke kunne gjøre alle mennesker til lags. Noen likte ham ikke. Mange baksnakket ham. Han ble til og med fysisk mishandlet flere ganger. Til slutt endte han i fengsel. For Paulus var det alltid viktigst å spørre seg om valgene han tok var slik at han æret Jesus og viste sine medmennesker at Jesus var den viktigste for ham. De valgene Paulus gjorde, gav ham god samvittighet og derfor også frimodighet når han måtte forklare sine handlinger til andre.

Aktuelle bibelvers:
Gal 1,10 (Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags?)
Fil 4, 12-13 (Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod.(…) Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.)
Apg 23, 1 (… Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud… )

Foto: Erna Solberg (Wikipedia)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email