Aftenposten spurte ledende menn og kvinner og hvilket råd de ville gi til dem som er unge i dag. “Bli den du er”, svarte Jonas G. Støre. Men hvem er man egentlig? Kan man vite hvem man skal bli hvis man ikke først vet hvem man er? (10.01.2012)

Kategori: Sitat
Utgiver:
Aftenposten, lørdag 7. januar 2012

Tema: Identitet, råd, valg

Bakgrunn:

Aftenposten tok kontakt med ledende menn og kvinner i norsk samfunnsliv for å spørre dem hvilke råd de ville gi til de unge. For hva hvis de unge faktisk lytter til hva voksne og eldre sier? Hva har de lært i livet? Hva er det ene lille/store/alvorlige/uhøytidlige/viktige/morsomme rådet de vil gi videre til de kommende generasjoner?
Blant de som ble spurt var utenriksminister Jonas Gahr Støre. Det beste rådet han kan gi dagens unge var «bli den du er!» Han nevner videre at dette kan kanskje høres ut som en selvfølgelighet, men han mener at dette er en «oppfordring til at du som er ung midt i en massiv inntrykksstøy går til kjernen av deg selv og tar valg i tråd med det du kan, ønsker og drømmer om.»

Her kan du lese hele artikkelen.

Forslag:
At livserfarne kvinner og menn gir råd til ungdommen har en stor verdi. Dagens unge har et vell av muligheter og utfordringer rundt seg. Det kan være forvirrende og vanskelig å vite hva man skal velge for sitt eget liv. Unge trenger noen som støtter dem og «backer» dem, og viser at de vil hjelpe dem å navigere i dette landskapet. Og mange unge er faktisk villig til å lytte, dersom vi viser at vi virkelig er interessert i deres liv.
Sitatet til Støre handler om å være «tro mot seg selv» og ikke bare la seg drive hit og dit av alle inntrykkene og påvirkningene fra omverdenen. Han er opptatt av at de unge ikke skal prøve å bli noen andre enn den de er, men leve ut til fulle den de er på innsiden.
For mange er likevel ikke dette like enkelt som det høres ut som. For hvem er man egentlig? Kan man vite hvem man skal bli hvis man ikke først vet hvem man er?

Bibelen snakker mye om hvem vi er i Kristus. Vi er rettferdige for Gud, vi er hellige og feilfrie – renset fra all synd på grunn av Jesu blod. Men ikke bare er vi rettferdige, Guds Ord sier også at vi er nye skapninger når vi har tatt imot Jesus som Herre og Frelser. Det gamle er forbi, alt har blitt nytt! (2. Kor 5,17)

Og på dette grunnlag oppfordres vi til å bli mer og mer den vi allerede er i Jesus. Fordi vi er utvalgt, hellige og elsket av Gud, kalles vi til å vise inderlig medfølelse og være gode, milde, ydmyke og tålmodige med hverandre, og tilgi hverandre dersom den ene har noe å bebreide den andre for. (Kol 3,12-13)
Vi kalles med andre ord til å «bli» den vi allerede er i Kristus.

Støre snakker om hvordan de unge bør ta valg som er i tråd med det de kan, ønsker og drømmer om. Når vi som kristne er blitt nye skapninger i Kristus vil også våre ønsker og drømmer bli formet av Ham.
Refleksjonsspørsmål: Hvilket råd ville du ha gitt til de unge? Tror du at de lytter til deg? Ser du mulighetene for å dele av din livserfaring?

Bibelvers:

Joh 15, 4-5 (Bli i meg, så blir jeg i dere)
2. Kor 5, 17 (Vi er nye skapninger i Kristus)
Kol 3, 12-13 (Vi er utvalgt, helliget, og elsket av Gud)
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email