Jan Egeland kaller den pågående konflikten i Syria “den største katastrofen i vår tid”. Hvordan skal vi som kristne forholde oss ondskapen som skjer i andre deler av verden? Denne aktualiseringen gir noen innspill rundt dette.

Aktuell sak:

Generalsekretæren i Flyktninghjelpen Jan Egeland kaller situasjonen i Syria «Den største katastrofen i vår tid». (Vårt Land, 14.03.2014) Han mener vi nordmenn neglisjerer alvoret i Syria-krigen: Folk dør i hopetall og titusener verves til terrorvirksomhet.

Den tre år lange konflikten i Syria har lagt en land i ruiner, sendt millioner av mennesker på flukt eller i den sikre død.

– Det vi må forstå er at vårehuller i asfalten eller velferdsproblemer, blekner når vi ser at 10 millioner mennesker nærmest er kastet utfor stupet midt i verdens viktigste veikryss i Midtøsten, sier Egeland.

 

Forslag til momenter fra Bibelen:

Hvordan bør vi som kristne forholde oss til den tragiske konflikten i Syria – og andre steder i verden?  Hva sier Bibelen om dette? Det den først og fremst sier er at vi ikke kan distansere oss og forholde oss likegyldige til det som skjer. Bibelen er tydelig på at vi skal bry oss om hverandre – uavhengig av sted, land eller rase –  og hjelpe andre som er i nød.

Som i fortellingen om den barmhjertige samaritan, kan ikke vi være som presten og levitten som ignorerer ondskapen. Vi er kalt til å være som den barmhjertige samaritan, som bryr oss og hjelper, på de måtene vi kan.

For mer om hvordan vi kan hjelpe, se ressursen fra Åpne dører om situasjonen til de kristne i Syria

 

Aktuelle bibelvers:

Luk 10, 25-37 (Den barmhjertige samaritan)
Matt 7, 12 (Den gylne regel)
Matt 25, 35-40 («For jeg var sulten og dere gav meg mat…)

 

 

Bruk gjerne denne ressursen også, om situasjonen til de kristne i Syria.

 

Print Friendly, PDF & Email