Hva bygger vi vårt selvbilde på? Hva sier Bibelen om menneskets verdi?

Aktuell sak:

I en video fra Damaris Norge snakker ungdomsskole-elever fra Oasen skole i Songdalen om hva likes på sosiale medier betyr for dem.
Vis video som innledning til samling.

Forslag til momenter:

Det er naturlig å bli påvirket av hva andre mener om en selv. Til en viss grad er dette bra og nødvendig! Evnen til å tolke signaler og respons fra omgivelsene, gjør oss i stand til å omgåes andre på en god måte. De fleste vil for eksempel unngå å lukte svette, fordi det er flaut når andre rynker på nesa og synes at man stinker.
Hvis vi er sensitive for andres følelser, kan det også hjelpe oss til å oppføre oss slik det passer best i ulike situasjoner. Vi kan merke når det er nødvendig å være stille, når det forventes at vi sier noe, og vi kan være til hjelp for noen som er lei seg eller nervøse. Kort sagt: Hvis vi skal leve sammen med andre folk, er vi også nødt til å justere oppførselen vår slik at vi får et best mulig miljø og fellesskap.
Sosiale medier har blitt en viktig del av måten vi er sammen med andre på. Også her er det viktig å bruke sunn fornuft og god folkeskikk, like mye som i det virkelige liv.

Forslag til momenter fra Bibelen:

I skapelses-fortellingen i Bibelen leser vi at det ikke var godt for det første mennesket å være alene. Gud skapte menneskene som sosiale vesen. Han ønsket også selv å være sammen med menneskene. Vi kan lese videre at Gud gav menneskene en særstilling over dyrene og det andre skapte. Mennesket fikk Guds livspust i seg. Det betyr at det ble et slags speilbilde av Gud selv. Det fikk unik verdi. Adam og Eva fikk så i opppdrag å passe på skaperverket på vegne av Gud. De skulle ta seg av både hverandre og dyrene og jorda.

Vi vet at etter syndefallet gikk ikke dette oppdraget så bra. Gudsbildet ble ødelagt og menneskene begynte å konkurrere i stedet for å hjelpe hverandre. De begynte å skylde på hverandre i stedet for å ta ansvar selv. De begynte å bli grådige istedet for å nøye seg med det som var nok. De var imidlertid  like verdifulle i Guds øyne.

Når vi lurer på hvor verdifulle eller viktige vi er, kan vi se etter hva Gud sier om mennesket. Da får vi et trygtselvbilde som kan tåle popularitet uten at vi blir overlegne, og motgang uten at vi blir motløse.

Gud sier: Mens du bare var et foster, så jeg deg og visste om alle dagene som skulle komme. Selv om til og med en mor kan glemme babyen sin, kan aldri jeg glemme deg. Du er så viktig for meg at jeg til og med vet hvor mange hårstrå du har på hodet. Du er så viktig for meg at jeg ofret min eneste sønn, Jesus, for at du og jeg skal være sammen bestandig. Jeg liker deg. Det er den eneste likes’en som til syvende og sist betyr noe…

Atuelle bibelvers:

Sal 139, 16  (mens jeg bare var et foster)
Jes 49, 15 (glemmer vel en mor)
Luk 12, 7 (hvert hårstrå er talt)

Av Anethe V. Birkeli 2014

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email