Et samtaleopplegg rundt identitet med utgangspunkt i sitater hentet fra den populære tv-serien “Grey’s Anatomy”.

Damaris Norge har gjort en analyse av den aktuelle og populære tv-serien Grey’s Anatomy. Analysen ser på forståelsen og forankringen av identitet, med fokus på prestasjoner (karriere) og relasjoner (venner/kjæreste). Hele  analysen er tilgjengelig på Damaris.no. Her finner du også en kort artikkel som oppsummerer de viktigste funnene fra analysen. Denne kan brukes inn i undervisningen, eller den kan brukes som bakgrunnsstoff for læreren.

Dette temaopplegget er tenkt som en videreføring av det som allerede finnes på Damaris Skole Vgs  som omhandler temaet identitet. Dette kan brukes i en time for refleksjon og samtale rundt egen identitet, eller som utgangspunkt for en andakt, gjerne med påfølgende samtale.

 

Presentasjon av Grey’s Anatomy

Tv-serien Grey’s Anatomy hadde premiere i USA 25. mars 2005, på kanalen ABC. Den ble raskt en av de mest populære seriene på TV, med seertall over 22 millioner, og har blant annet vunnet både Emmy- og Golden Globe priser, både for serien og skuespillerprestasjoner. Denne dramaserien har også oppnådd stor popularitet i Norge, og er særlig aktuell nå når fjerde sesong akkurat er i gang på norske tv-skjermer.

Serien Grey’s Anatomy handler om fem unge legestudenter i turnustjeneste. ”Meredith, Cristina, Izzie, George og Alex kjemper med jobben, hverandre og seg selv i ett av de mest konkurransepregede turnusprogrammene i landet. Til tross for den tidvis fiendtlige atmosfæren og stresset på sykehuset, klarer de fem å bli venner og vokse med hverandre. De blir nære venner, både på og utenfor sykehuset. Vennegjengen har hovedfokuset i serien, men handlingen dreier seg også om andre ansatte på det fiktive Seattle Grace Hospital, og da særlig de legene turnusstudentene har spesielt nær kontakt med, både som venner og som kjærester. Videre dreier handlingen seg også til en viss grad om noen av pasientene.

 

Forståelse av identitet i Grey’s Anatomy

Ta utgangspunkt i følgende sentrale sitater fra Grey’s Anatomy, og ta deretter for deg spørsmålene. Det er naturlig å oppfordre elevene til å tenke gjennom hvilket syn på identitet, karriere og relasjoner som kommer frem her.

 

Sentrale sitater

 • Cristina:  I’m not a bride, I am a surgeon
  (Episode 22. Start 13:21, slutt 13:31)
 • Cristina: Don’t expect me to suddenly change. I’m a surgeon just like you. And we’ll have money, we can hire a wife.
  (Episode 14. Start 42:16, slutt 42:48)
 • Burke:…I can’t be chief, not now, not like this. Do you know how long I’ve wanted this? My entire career, and when I finally get it, there’s blood on it. I had a tremor and I didn’t say anything about it. It’s unimaginable. It’s unethical. I crossed the line.
  Cristina: I did what you needed me to do. You were standing there looking at me telling me your whole life was your hands, if you couldn’t operate, if you couldn’t be Preston Burke.
  (Episode 9. Start 24:29, slutt 26:19)
 • Meredith: No one believes their life will turn our just kind of ok. We all think we’re going to be great. And from the day we decide to become surgeons, we are all filled with expectations. Expectations of the trials we will blaze, the people we will help, the difference we will make. Great expectations of who we will be, where we will go, and then we get there… […] The dream is this, that we’ll finally be happy when we reach our goals.
  (Episode 13. Start 0:00, slutt 0:33)
 • Callie: …I’m out of my element here. I break bones for a living. I used to live in the basement, most days I wear last nights eyeliner to work. I don’t give a crap what other people think of me. Because I am a happily independent successful woman and I like it that way.
  (Episode 6. Start 38:24, slutt 39:19)
 • Ellie, Merediths mor (som nettopp har våknet opp fra Alzheimers): The Meredith I knew was a force of nature, passionate, focused, a fighter. What happened to you? […] Listen to me Meredith. Anyone can fall in love and be blindly happy. But not everyone can pick up a scalpel and save a life. I raised you to be an extraordinary human being. So imagine my disappointment when I wake up after five years and discover that you’re no more than ordinary.
  (Episode 14. Start 14:45, slutt 16:17)
 • Izzy til Burke: We were friends. You were my boss, but I think we were friends too.
  Burke til Izzie, som vil slutte som kirurg: You quit being a surgeon. You have two good hands and you aren’t using them. Feel guilty about that. (Episode 5. Start 24:14, slutt
 • Cristina til Ellie: Will it get in my way? Can I have both? Can I be a great surgeon and have a life?
  (Episode 14. Start 27:50, slutt 28:45)
 • Richard: Miranda, go home
  Bailey: I’m almost done
  Richard: Go home, see your family. You have to accept there are days when you can’t do it all. You have to delegate.
  Bailey: I do
  Richard: And then you do all the work anyway. And you’re still doing it
  […]
  Bailey: There’s always gonna be a fish in a man’s penis, chief. […]
  Richard: If you don’t slow down, you might end up without a family to go home to.
  (Episode 21, start: 35:21, slutt: 35:57)
Samtalespørsmål
Du/dere trenger ikke ta opp alle spørsmålene. Men inkluder alltid første og siste spørsmål i samtalen.
 • Hva formidles i disse sitatene fra Grey’s Anatomy?  Kjenner du deg igjen i noen av momentene som kommer fram i sitatene? I tilfelle, hva og hvorfor?
 • Hva sies her om betydningen av prestasjoner og karriere? Hvilke oppfatninger og drømmer har du rundt dette?
 • Hva sier sitatene om forholdet mellom karriere og privatliv? Hva tenker du om dette?
 • Hva sier sitatene om betydningen av relasjoner? Hvilke oppfatninger og drømmer har du rundt dette?
 • Sett sitatene fra Cristina og Meredith opp mot hverandre. Hvordan fungerer disse sitatene i forhold til hverandre? Finner du noen motsetninger? I tilfelle, hvilke?
 • Hva synes du om forståelsen av identitet som kommer fram i Grey’s Anatomy? Er du enig eller uenig i det som formidles? Hvorfor? (Her kan det være lurt å bruke artikkelen om Grey’s Anatomy i tillegg.)
 • Synes du Grey’s Anatomy i noen grad speiler samfunnet vi lever i og vår egen hverdag? I tilfelle, hva og hvordan – og i hvilken grad?
 • Drøft hvordan samfunnets oppfatninger kan påvirke oss som enkeltmennesker. Lar vi de dominerende oppfatningene bli våre egne meninger og holdninger, eller tar vi selvstendige valg?
 • Hva sier kristen tro om identitet? Og om forholdet mellom troen på Gud, yrke og relasjoner?

 

(Stikkord til siste spørsmål – for andakter/undervisning:
 • Vår identitet er dypest sett i Gud, vår Far – som skapt i Guds bilde og som elsket av Jesus Kristus. Det er bare Gud som kan bære tyngden av våre liv.
 • Den klassiske kristne undervisningen om kallet sier noe om forholdet mellom troen på Gud, yrke og relasjoner:
  • Primærkallet er å leve nær Gud – i troen på Jesus. Gud kaller oss først og fremst til fellesskap med seg. Det er der vi oppdager vår egentlige identitet.
  • På grunnlag av kallet til Gud kommer kallet til å leve for Ham. Gjennom våre relasjoner og vårt arbeid tjener vi vår neste, på vegne av Gud.
  • Altså: Gud bryr seg om oss, og han ønsker at vi skal være trygge i hans omsorg for og ledelse av våre liv. Han bryr seg om våre mange relasjoner, våre studier og vårt nåværende/fremtidige yrke.
© Damaris Norge AS
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email