Religion og etikk

Her finner du faglige ressurser til Religion og etikk for VG3, basert på læreplanen Rel01-02 fra LK20.

OM RESSURSSIDEN

Denne ressurssiden er IKKE et læreverk i Religion og etikk, men primært en hjelp til religionslærere ved KRISTNE FRISKOLER til å ivareta, anvende og oppfylle SYNLIGGJØRINGSTILLEGGET utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund til læreplanen i faget. Godkjenningen som livssynsskoler forutsetter at man gjør dette.

Ressursene er utarbeidet som faglige støtte og bakgrunnsstoff TIL LÆREREN, men noen av ressursene vil kunne anvendes inn mot undervisning.

OM RESSURSENE

Det oppfordres til å se på ressursene under «Om Synliggjøringstillegget». Disse setter øvrige fagressurser mer i sammenheng. 

(siden er under utvikling)

Print Friendly, PDF & Email