Religion og etikk

Her finner du faglige ressurser til Religion og etikk for VG3, basert på læreplanen Rel01-02 fra LK20.

OM RESSURSSIDEN

Denne ressurssiden er IKKE et LÆREVERK i Religion og etikk, men primært en hjelp til RELIGIONSLÆRERE ved KRISTNE FRISKOLER til å ivareta, anvende og oppfylle SYNLIGGJØRINGSTILLEGGET utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund til læreplanen i faget. Godkjenningen som livssynsskoler forutsetter at man gjør dette.

Ressursene er primært utarbeidet som faglige støtte og bakgrunnsstoff TIL LÆREREN, men flere vil også kunne anvendes direkte inn mot undervisning.

Selv om ressursene er relatert til synliggjøringstillegget for Religion og etikk ved kristne friskoler, vil de ha stor relevans også for religionslærere i den offentlige videregående skolen.

OM RESSURSENE

Det oppfordres til å gjøre seg kjent med publiseringene under «Om synliggjøringstillegget». Disse setter øvrige fagressurser i en større sammenheng.

(siden er under utvikling)

Print Friendly, PDF & Email