Aktuell sak

Filmen I Still Believekinoaktuell i Norge høsten 2020.

Filmen er basert på den sanne historien om den amerikanske kristne låtskriveren og artisten Jeremy Camp og hans første kone, Melissa. Camp slo igjennom på begynnelsen av 2000-tallet. Han har produsert 11 album og mange No1 Hits.

 

Aktuelle momenter: Bruk gaven din!

Vi møter Jeremy idet han skal begynne på college! Han er forventningsfull og spent på hva dette nye kapitlet i livet vil inneholde. I en samtale med faren begynner de å prate om musikk, som er en viktig del av familiens liv. For faren er musikk en hobby, men for Jeremy er det noe mer. Det er en gave, sier faren. Faren overrekker han en gitar med utfordringene; «Bruk gaven din!» og «Gå nå og skriv din historie!»

En mann i Bibelen som virkelig skrev sin historie, er apostelen Paulus. Hans møte med Jesus på vei til Damaskus, var så sterkt at det ble et totalt vendepunkt i livet hans![1]

Paulus og Timoteus

Paulus var en dyktig mann med en sterk personlighet. Han var spesielt glad Timoteus, en ung mann som han kalte «min ekte sønn i troen»[2]. Timoteus hadde en helt annen personlighet enn Paulus. Han var mer beskjeden og forsiktig. Likevel valgte Paulus nettopp han til å bli en av hans etterfølgere og avtagere. Flere ganger ble også Timoteus sendt istedenfor Paulus.

Vi skal ikke se bort ifra at Timoteus en gang eller to sammenlignet seg med sin mester, som var en slik belest og kunnskapsrik mann, med så tydelige gaver og evner. Da var det nok lett å miste motet. Det kan skje med oss alle! For når vi ser på de gavene som andre har, er det lett å gjemme bort de vi selv har fått. Kanskje var det derfor Paulus skrev dette til Timoteus:

Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til live igjen, den som er i deg ved at jeg la hendene mine på deg. For Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men kraftens, kjærligheten og sindighetenes Ånd.» 2.Timoteus 1:6-7[3]

I Still Believe – Brevet fra Melissa

Jeremy legger vekk musikkgaven sin når han går gjennom en tøff sorgperiode etter Melissas død. En periode hvor både troen og veien videre blir satt spørsmålstegn ved. I sin frustrasjon ødelegger han gitaren sin, og finner da et brev som Melissa har lagt inni gitaren. Dette brevet kan minne litt om de oppmuntrende ordene Paulus skrev til Timoteus om det å bruke gaven sin.

(Link til scenen m/gitaren og brevet fra Melissa)

 

Melissa oppfordrer Jeremy om å fortsette med musikken, og skriver om seg selv at «om bare et liv forandres gjennom hva jeg har gått igjennom, så er det verd det». Dette ble et vendepunkt for Jeremy, som valgte å fortsette å bruke gaven sin – og som fram til i dag har solgt nesten 5 millioner album!

Det er ikke mange som har en så synlig gave som det er å stå på de store scenene. Men det er ikke poenget! Vi har alle talenter og gaver som Gud har gitt til å dele og gi videre til andre.

DU er en gave! Bruk gaven din!

Aktuelle bibelvers

Matteus 25,14-30

1.Korinterbrev 12,4-11

Efeserbrevet 4,15-16

 

Aktuelle spørsmål

  • Kan du nevne en gave du selv kjenner at du har, eller som andre har fortalt deg at du har?
  • Har du noen gang kjent på at noen, Gud eller mennesker har utfordret deg til å bruke den gaven?
  • Hvorfor kan det noen ganger være vanskelig å bruke den gaven?

 

[1] Apostelgjerningene 9,1-22

[2] 1.Timoteus 1,2

[3] BGO2017

Print Friendly, PDF & Email