«Gjør meg verken fattig eller rik!» leser vi i Ordspråkene 30,8. «Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det», sa min kloke mormor.To dype utsagn, preget av realisme og livsvisdom. For vi kan med rette spørre hvordan vi takler medgang så vel som motgang i livet. Begge deler kan være svært så utfordrende. Det avgjørende blir  «hvordan vi tar det» – hvordan vi takler ulike situasjoner.Både medgang og motgang vil jo påvirke oss! Men Gud ønsker å få danne oss gjennom våre ulike erfaringer. Integriteten testes i medgangstider, mens utholdenheten prøves i motgang. Går vi da til Gud med dette? Begge typer livssituasjoner og livserfaringer kan jo bli grøfter for oss.

«Faren er at fremgangen går til hodet og mislykketheten går til hjertet» sier den profilerte New York-pastoren Tim Keller. Derfor trenger vi Guds nåde, visdom og kraft til å holde oss på veien – mellom grøftene.

Bønnen fra Ordspråkene 30 om å bli bevart fra både fattigdom og rikdom, treffer oss i møte med hverdagen i velstands-Norge:

«Gjør meg verken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger.
Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og sa: ‘Hvem er Herren?’
eller bli så fattig at jeg stjal og krenket min Guds navn.»  (8-9)

Lar vi denne bønnen prege vår hverdag og livsholdning?

 


Se gjerne også andre andakter i denne rekken:

 

Margunn Serigstad Dahle, team- og produsksjonsleder i Damaris Norge og førstelektor på NLA Høgskolen Gimlekollen

Andakten er en del av en andaktsrekke tidligere publisert i avisen Fædrelandsvennen.

Print Friendly, PDF & Email