Bestill seminar

Bestill seminar2021-12-15T12:01:58+01:00

 

Undervisning for elever

Damaris Norge tilbyr temadager og kortere undervisningsøkter både i enkeltklasser, for hele årstrinnet og samlet for alle elevene på skolen.  Hovedfokus er dels rettet mot Kristendomsfaget/RoE og apologetikk, og dels mot tverrfaglige tema knyttet til medier og påvirkning, med vekt på analyse av film og tv-serier.

Vi skreddersyr undervisningen til deres behov, knyttet til aktuelle kompetansemål.

Foredrag/seminar for lærere/ansatte og foreldre

Damaris Norge tilbyr foredrag og seminar om kristen tro og apologetikk, verdi- og livssynsspørsmål, fag-tro, samt om medier og påvirkning – med vekt på analyse av film og tv-serier.

Vi skreddersyr foredraget/seminaret utfra ønsket tematikk, format og målgruppe.

Send en e-post til post@damaris.no dersom du ønsker besøk fra Damaris på din skole!

Print Friendly, PDF & Email
Gå til toppen