Populærkulturen

Her finner du ulike ressurser til filmer & tv-serier, litteratur & musikk og sosiale medier & dataspill.

Enten du er elev eller lærer, møter du populærkulturen daglig. Ser du det bare som underholdning? Eller tar du på alvor at det ligger «noe mer» der, under overflaten? Verdier, holdninger og tanker som enten er i tråd med eller i strid med det du selv vil stå for, og som derfor bør vurderes?

Vi i Damaris Norge vil gjerne bidra til at vi alle, uavhengig av alder og livssyn, blir mer bevisst på hva som formidles i populærkulturen – og øver oss på å vurdere budskapet ut fra eget livssyn.

Som kristne vurderer vi selvsagt de mange fortellingene ut fra Bibelens store fortelling, i respekt både for Bibelens tekster og samtidens tekster. Her på siden finner du derfor ulike ressurser som er utviklet for bidra til større bevissthet om å koble kristen tro og populærkultur og møte alle tekster med respekt, enten det er i klasserommet eller på fritiden. Da får du større glede av underholdningen – og større dybde i fagkunnskapen!

Er du interessert i å lese en faglig begrunnelse for vår innfallsvinkel til populærkultur, kan du lese denne artikkelen. Ellers anbefaler vi også boken Manus for livet? Film som verktøy for trosopplæringen for mer om livssynsanalyse av populærkultur

Film og TV

Litteratur og musikk

Sosiale medier og dataspill

Print Friendly, PDF & Email