Om Damaris Norge

damaris-norge-logoDamaris Norge har fokus på å bygge en bro fra Bibelens verden til samtiden, enten det er på menighets-, samfunns- eller skolearenaen – som her på Damaris Skole Vgs. Det å møte aktuelle spørsmål og innvendinger til kristen tro på en troverdig og relevant måte, står derfor sentralt i Damaris Norge sin virksomhet enten det gjelder

Fra livssynstorget i Aten til vår samtid

Damaris Norge har fått navnet sitt etter kvinnen Damaris som hørte apostelen Paulus holde den kjente Areopagostalen i Athen, og som der og da kom til tro på Jesus.

Slik som Paulus formidlet troen på «én Gud og én Herre» på en troverdig og relevant måte i møte med Atens livssynsmangfold, ønsker Damaris Norge å formidle kristen tro med tydelighet og respekt på vår tids livssynstorg. (Les mer om dette i Apgj 17,16-34 og på bloggen til Lars Dahle.)

Slik som Paulus både bekreftet og utfordret de ulike livssynene i Aten, ønsker Damaris Norge å identifisere både tilknytningspunkt og spenningspunkt i møte med aktuelle verdier, holdninger og trosperspektiver i vår samtid.

Slik som Paulus utrustet sine medkristne til å være «jøde for jødene og greker for grekerne», ønsker Damaris Norge å bidra med relevante ressurser for Bibel og samtid.

I Damaris Norge er vi altså opptatt av relasjonen mellom det kristne livssynet og samtidskulturen. En kristen er «i verden», ikke «av verden», men sendt «til verden» (Joh 17). Som disippel og vitne er da «Dobbel lytting – til Bibelen og samtiden» – vesentlig, i respekt både for Bibelens og samtidens tekster. Dette uttrykker vi i vår «Damaris-tilnærming».

«Damaris-tilnærmingen»

 1. Studier av Bibelens tekster
  I dyp respekt for Bibelen som Guds ord, oppfordrer Damaris til grundige studier av Bibelens innhold og sammenhenger for å kunne forstå den bedre og respondere på dens budskap med integritet.
 2. Studier av samtidskulturens tekster
  I dyp respekt for samtidskulturelle tekster som uttrykk for menneskers søken etter svar på grunnleggende livsspørsmål, oppfordrer Damaris til grundige studier av tekstenes innhold og sammenhenger for bedre å kunne gjenkjenne, forstå og respondere på de underliggende livssynene med integritet.
 3. Formidling om Bibelens tekster
  I dyp respekt for enkeltmennesket og dets frihet, ønsker Damaris å være en ydmyk veileder til Bibelen ved å invitere til å overveie og respondere på Bibelens budskap – også på de svarene den gir på spørsmål reist av samtidskulturelle tekster.
 4. Formidling om samtidskulturens tekster
  I dyp respekt for enkeltmennesket og dets frihet, ønsker Damaris å være en ydmyk veileder til tekstene i samtidskulturen ved å invitere til å vurdere og respondere på de underliggende livssynene.

 


Damaris Norge AS (DN) er eid av Tro & Medier, og er randsonevirksomhet for NLA Høgskolen – med særlig tilknytning til studiet Kommunikasjon og livssyn.

Dette betyr at Damaris Norge er en viktig arena for KL-studiet og KL-fagmiljøet på følgende tre områder:

 • formidling – Med Damaris Norge som arena og kanal, kan NLA Mediehøgskolen Gimlekollen formidle relevant kunnskap og kompetanse om Bibel og samtid til allmennheten så vel som til ulike fag- og yrkesgrupper.
 • praksis og praksisfelt – Med Damaris Norge som arena, kan NLA Mediehøgskolen Gimlekollen tilby relevant praksis for KL-studenter, samt gi muligheter for KL-fagmiljøet til nærkontakt med praksisfeltet.
 • forskning og utviklingsarbeid – Med Damaris Norge som arena, kan NLA Mediehøgskolen Gimlekollen tilrettelegge for relevante forskningsprosjekter samt faglig og pedagogisk utviklingsarbeid for ansatte ved høgskolen.

 

Les gjerne mer om Damaris Norge her.

 

Print Friendly, PDF & Email