Aktuell sak

Filmen I Still Believekinoaktuell i Norge høsten 2020.

Filmen er basert på den sanne historien om den amerikanske kristne låtskriveren og artisten Jeremy Camp og hans første kone, Melissa. Camp slo igjennom på begynnelsen av 2000-tallet. Han har produsert 11 album og mange No1 Hits.

Aktuelle momenter: Jeg tror fortsatt!

Filmen forteller historien om Jeremy og Melissa sin livskamp og troskamp. Melissa får kreft og de står ovenfor livets vanskeligste utfordring. De ber om helbredelse,  og det opplever de også, men Melissa får tilbakefall og dør kort tid etter at de har giftet seg. Filmen går inn i krevende spørsmål og gir et ansikt til mange troende som står midt i den samme kampen;

Å tro gjennom lidelse, å tro på en god Gud – også når bønnesvarene uteblir.

Livet blir ikke alltid slik vi ser det for oss. Ting skjer – med oss, med våre relasjoner, med skole og jobb, og med helse. Noe er vi selv skyld i, andre ting skjer med oss og gjøres mot oss. Om det er sykdom, svik, brudd, tapte drømmer, så er det smertefullt for oss alle.

Opp og ned

Livet inneholder både opp og nedturer, og slik er det med troen også. Noen ganger er det lett og godt å tro, andre ganger er det vanskelig og tungt. Da har vi alltid et valg. Noen velger bort troen sin når livet blir for tøft. Hvor er Gud i dette som skjer her? Hvordan kan Gud være god når noe så urettferdig skjer? Hvorfor skal jeg tro på en Gud som ikke griper inn slik jeg vil han skal gjøre det? Mange spørsmål og mye frustrasjon.

Gud er ikke redd hverken for spørsmålene, frustrasjonen, sinnet eller fortvilelsen. Men vi opplever ikke alltid at Gud svarer oss, i alle fall ikke på den måten som vi skulle ønske at han gjorde. Uansett så er han der, for han har sagt:

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matteus 28:20

Gud er med

Når vi møter det som skjer oss sammen med Gud – og hvis vi har mulighet, sammen med mennesker vi har tillit til – er det nettopp i slike passasjer at vår personlige historie med Gud særlig formes. Her kan vi erfare Gud på en måte vi ikke har gjort tidligere. Det gjør noe med troen når Gud slipper inn, også i det vi ikke forstår. Gud er med oss midt i smerten og håpløsheten. Han går ikke utenom det som er vanskelig og vondt. Han har heller ikke lovet at livet ditt og mitt alltid skal være enkelt og uten smerte, men han har lovet å alltid være med!

«Jeg tror vi glemmer så mange ganger at det er en skjønnhet, og en hensikt, og en mening i de vanskelige tingene vi går igjennom. Og at noen ganger bruker Gud disse tingene mer enn han bruker de gode tingene som skjer, til å forme oss, til å danne oss, og til å gi oss vår stemme». (Jon Erwin, co-director til filmen I Still Believe)

Melissas død fører Jeremy inn i en depresjon og troskrise hvor han setter spørsmålstegn både ved musikkarrieren og troen. Kan han fortsatt tro på en Gud som ikke helbredet Melissa? Han kjemper seg gjennom og to år etter hennes død kommer svaret. Han opptrer for første gang med sin nyskrevne låt; «I Still Believe». Jeg tror fortsatt!

Bønn

«I dag kan vi be om at Gud gir oss en tro som tåler livet og et håp som overlever døden!»[1]

 

Aktuelle bibelvers

Salme 23

Jeremia 29,11 

Matteus 5,3-12

Aktuelle spørsmål til samtale

  • Har du opplevd at det er vanskelig å «fortsatt tro»?
  • Hva er det som kan utløse tvil i livet?
  • Hva er det som kan styrke troen i livet?

 

[1] Fra Plussord, Egil Svartdal

Print Friendly, PDF & Email