«Spør først, grav siden!» Oppfordringen lyste fra plakaten i elverkets resepsjon, der jeg hadde vaskejobb i tenårene. Utvilsomt en betimelig henstilling til ivrige entreprenører! Men for meg ble det en oppfordring om å ha rett rekkefølge i planer og valg.Kanskje trenger noen hver en påminnelse om at handlemåten gjenspeiler holdningene våre? En oppfordring om å være forankret hos Gud i sinn og tanke?For hvor lett er det ikke å legge planer med stor iver – for deretter å be om velsignelse over dem? Hvor lett er det ikke å lese Ordspråkene 16,3: «Legg alt du gjør i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes» som invitasjon til nettopp det?Men ved nøyere lesing ser vi noe dypere: en oppfordring til først å legge alt i Herrens hånd! Til å stole på Gud i alle ting og la han være Herre på alle områder i livet. En slik holdning får nemlig konsekvenser både for hva vi legger planer om og hvordan vi planlegger. Og da vil planene lykkes, sier Ordspråkene.

Betyr det at alt da ender akkurat slik vi ønsker? Slett ikke. Og motsatt: betyr det at planene våre er dømt til å mislykkes når Gud kommer ut av fokus og vi blir overivrige i planleggingen? Slett ikke. Men uansett utfall, møtes vi av en nådig Gud.

Oppfordringen om rett rekkefølge er ikke til å ta feil av. Som Jesus sa: «Søk først Guds rike!»

 


Se gjerne også andre andakter i denne rekken:

 

 

Av: Margunn Serigstad Dahle, team- og produsksjonsleder i Damaris Norge og førstelektor på NLA Høgskolen Gimlekollen

Andakten er en del av en andaktsrekke tidligere publisert i avisen Fædrelandsvennen.
Print Friendly, PDF & Email