AKTUALISERING: Salumu formidler i denne korte filmen en sterk historie om pågangsmot, fattigdom og tro. Han forteller om sine opplevelser av å vokse opp i fattige kår og om friidrettskarrieren sin. Samtidig utfordrer han våre tanker rundt fattigdom og rikdom. Handler fattigdom bare om mangel på materielle goder? Og er det å være rik synonymt med økonomisk velstand?

Tema: forbruk, grådighet, livet, materialisme, pengerrikdom

Bakgrunn:

I juni 2013 inviterte tankesmien Skaperkraft til debattmøte om barnefattigdom i Norge, et tema som har kommet stadig mer fram i lyset her til lands. Som et ledd i debattmøtet ønsket Skaperkraft å få laget en kortfilm som kunne formidle hvor aktuelt dette temaet er, og tok kontakt med noen mediestudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene gjorde dette til en del av sin eksamen i praktisk medieproduksjon og laget filmen ”Salumus løp”.

Salumu Kafshali kom til Norge sammen med familien sin da han var 12 år gammel. Sammen flyktet de fra krigen i Kongo. Etter at de fikk oppholdstillatelse i Norge bosatte de seg på Sotra utenfor Bergen. Salumu og søsknene hans begynte på norsk skole. Men det var ikke bare språket som brakte nye utfordringer. I klassemiljøet var det også helt nye sosiale normer å forholde seg til, totalt forskjellige fra Salumus oppvekst i Kongo. Her var det andre forventinger til økonomisk velstand, til hva man hadde råd til og ikke.

Også fra skolens side var disse forventningene merkbare, som da egenandelen for å være med på en klassetur til Polen ble satt til 7000,- kr, en merkbar sum i familiens budsjett.

Salumu forteller i filmen om opplevelsen rundt Polenturen, om hvordan fotballtreneren oppmuntret han til å satse på friidrett, og om hans refleksjoner rundt fattigdom og hva som betyr noe i livet. Salumu er i dag 20 år, og er en av landets mest talentfulle sprintere. I 2012 ble han tatt ut i U23-landslaget i sprint.

Forslag:

Salumu formidler en sterk historie om pågangsmot, fattigdom og tro. Han forteller om hans opplevelser av å vokse opp i fattige kår og om friidrettskarrieren sin. Samtidig utfordrer han seernes tanker rundt fattigdom og rikdom. Handler fattigdom bare om mangel på materielle goder? Og er det å være rik synonymt med økonomisk velstand?

Bibelen snakker også om rikdom og fattigdom i mer utvidede termer enn det vi vanligvis er vant med. ”Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod” sier Jesus i en av sine lignelser. Samtidig oppfordrer han rike til å gi gaver til de fattige og samle seg uforgjengelige skatter i himmelriket – for der man har sin skatt vil også hjerte ens være.

Salumus historie utfordrer oss på dette. Mot slutten av filmen forteller han om alt det han har; familien sin, muligheter, skole, friidrett og Gud. Alle ikke-materielle ting som gjør han rik i livet. ”Jeg er ikke fattig. Er du?” sier han før han sprinter inn i horisonten og etterlater oss med en tanke om hva livene våre består av. Går vi glipp av selve essensen i livet i all vår rikdom?

Bibelvers:

Luk 12, 13-21: Lignelsen om den rike bonden
Luk 12, 22-33: Oppfordring til å ikke bekymre oss over livet og samle oss uforgjengelige skatter i himmelriket.

Av: Finn Olav Felipe Jøssang, Trainee i Laget og frivillig medarbeider i Damaris Norge.

Print Friendly, PDF & Email