Kristendomskunnskap

Her finner du undervisningsressurser knyttet til kompetansemål,
sortert etter kjerneelementene i faget

Læreplanen i faget er utarbeidet av KFF


Tverrfaglige temaer

Her finner du undervisningsressurser, samt bakgrunnsstoff for læreren

De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt (L20).

Print Friendly, PDF & Email