Kristendomskunnskap

Her finner du undervisningsressurser knyttet til kompetansemål sortert etter kjerneelementene i faget

Læreplanen i faget er utarbeidet av KFF


Kjennskap til Bibelen

 • arbeide med bibeltekster og gjøre rede for hovedtrekkene i den store bibelske fortellingen
 • gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt
 • analysere og drøfte hvordan livssyn formidles i ulike kulturelle uttrykk

Forståelse av kristen tro

 • gjøre rede for det sentrale innholdet i kristen tro
 • reflektere over hvordan kristendommen har satt og setter sitt preg på kultur og tradisjon
 • utforske og reflektere over eksempler på hvordan Jesus Kristus har påvirket menneskers liv

Utforskning av kristen etikk

 • utforske og drøfte aktuelle etiske problemstillinger i lys av kristen etikk
 • reflektere over kristent syn på mennesket og menneskeverdet
 • utforske og reflektere over eksempler på hvordan Jesus Kristus har påvirket menneskers liv
 • gjøre rede for hvordan Bibelen er blitt til, og reflektere over hvordan den blir tolket og brukt
 • reflektere over hvordan kristendommen har satt og setter sitt preg på kultur og tradisjon

Kjennskap til kirken

 • gjøre rede for sentrale hendelser i kirkehistorien
 • utforske og presentere lokalt kirke- og kristenliv
 • gjøre rede for viktige forskjeller mellom kristne konfesjoner
 • utforske og reflektere over eksempler på hvordan Jesus Kristus har påvirket menneskers liv
 • presentere misjonsarbeid og forstå utfordringer misjon har med tanke på kultur og religionsfrihet
 • planlegge og gjennomføre et prosjekt til glede for noen utenfor skolen og reflektere over betydningen av det i samfunnet

Utforskning av eksistensielle spørsmål

 • analysere og drøfte hvordan livssyn formidles i ulike kulturelle uttrykk
 • utforske og reflektere over eksempler på hvordan Jesus Kristus har påvirket menneskers liv

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring
 • Demokrati og medborgerskap
 • Bærekraftig utvikling
Print Friendly, PDF & Email