Kristen apologetikk

Her finner du ressurser til aktuelle spørsmål om troen og fornuften, Bibelens troverdighet,
Guds eksistens, Jesus, identitet og verdi, samt til spørsmål i møte med livet.
Se også videoene nedenfor, med forklaring på hva apologetikk er.

Tro som bærer

Hvem er Gud?

Tro som bærer

Hvem er Jesus?

Apologetikk

Hvem er jeg?

Bibelens troverdighet

Troen og fornuften

Tro som bærer

I møte med livet

Print Friendly, PDF & Email