Fagressurser etter kjerneelement

I denne seksjonen finner du ressurser til de ulike KOMPETANSEMÅLENE kategorisert etter KJERNEELEMENTENE i faget. Hensikten er ikke å dekke alle kompetansemål fullt ut, men å gi perspektiver for å ivareta synliggjøringstillegget der læreverk eller lærerens egen kompetanse kan oppleves mangelfull.

Relevante momenter fra SYNLIGGJØRINGSTILLEGGET vil framkomme under hver kategori, og forhåpentligvis bidra til bevisstgjøring av disse i arbeidet med faget.

Metode
Utforsking av religioner   og sekulære livssyn       med ulike metoder

Religionskunnskap
Kjennskap til religioner   og sekulære livssyn

Religion, samfunn
og kultur

Kunne ta andres perspektiv

Filosofi
Utforsking av eksistensielle
spørsmål og svar

Etikk
Etisk refleksjon

Print Friendly, PDF & Email