«Vend blikket mot Gud og lovpris Ham!»

Når vi nå tar et siste gløtt i Ordspråkene, knytter vi an til svaret på kjernespørsmålet om hvordan hjertet kan bevares. Hemmeligheten ligger i å vende oss til vår Skaper og Herre med alt vi er og har. Ja, bare når retningen er mot Ham, vokser vi i visdom og kunnskap.

Men hvordan kan fellesskapet med Gud bli viktigst, midt i dagliglivet? Vi dras jo så lett mot gode ting som er med på å gi mening til liv og hverdag – og dveler der. Hvilken blikkretning er mest utfordrende for deg? Visdomsboka nevner blant annet at anerkjennelse fra andre lett bestemmer hva vi tenker om vår verdi. Ærefrykt for Gud erstattes av menneskefrykt, og avvisning blir det store marerittet.

Videre er det lett å ha blikket i retning gledene i livet og la de erstatte gledens giver. Sykdom og lidelse blir da uutholdelig. For det tredje, blir lett ønsket om makt det styrende heller enn tjenesten for andre. En glemmer at sann visdom er å elske Gud og sette andre høyre enn seg selv, og alt rakner hvis en blir ydmyket.

Til sist pekes det på hvor lett lengselen etter kontroll vil fange blikket. Enhver usikkerhet oppleves uutholdelig, og en glemmer at alt er i Guds allmektige hender.

Igjen merker vi realismen i Ordspråkene. Måtte vi vende blikket i rett retning – og finne visdom og hvile!

 

Av Margunn Serigstad Dahle, team – og produksjonsleder i Damaris Norge
Andakten er en del av en andaktsrekke tidligere publisert i avisen Fædrelandsvennen, som tar utgangspunkt i Salomos Ordspråk:

Livgivende leveregler
Hjertets hemmelighet
Hjertet og handlingene
Visdom og vurdering
Samvittighet og sannhet
Rett retning?

 

Print Friendly, PDF & Email