Damaris Norge er en randsonevirksomhet tilknyttet NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.|post@damaris.no
Ladestasjon2017-05-19T08:11:57+00:00

Ladestasjon

Her finner du videoer, disposisjoner og konkrete forslag til andakter og ord-for-dagen, der Bibel og samtid møtes.

 

 

Om Gud

Om Jesus

Om mennesket og livet

Om sentrale bibelske tema

Om kristne høytider og andre merkedager

Print Friendly, PDF & Email