Trond Viggo Torgersens gamle slager «Tenke sjæl» handler om at som voksne må vi ta ansvar for egne liv og lære å tenke selvstendig. Bruk sangen til å minne om at med Den hellige ånd i hjertet, er vi likevel aldri «helt aleine» slik sangen fremstiller det.

Tema:

Personlig ansvar, Den hellige ånds nærvær i våre liv.

Forslag til momenter

Introduksjon: Velg én av versjonene over, og vis/spill sangen for klassen.
Trond Viggo Torgersens slager «Tenke sjæl» handler om at som voksne må vi ta ansvar for våre egne liv og lære å tenke selvstendig. Det er ikke alltid lett, hverken for unge eller gamle. Vi blir alle påvirket av de menneskene vi er glade i, av media, og av det som er «riktige meninger» i miljøet rundt oss.

Vi kan aldri «tenke sjæl» helt løsrevet fra tiden vi lever i og menneskene vi er omgitt av. Men vi kan bli bevisste på hvem vi ønsker å lytte til, og hvem vi vil stole på.

Merk:
Sangen ble utgitt i 1981. Flere nyere undersøkelser  peker på at ungdom i dag har et helt annet fohold til foreldrene enn da denne sangen kom ut. (Se artikkel fra Aftenposten her eller som KrdOnline-artikkel  her).
Ungdom er mer hjemme, snakker mer med foreldrene, og har mye mindre såkalt risikoadferd enn før. Det kan se ut som at «generasjon flink» har lagt det vi tenker på som klassisk ungdomsopprør, på hylla.

Forslag til momenter fra Bibelen

Også i Bibelen finner vi et budskap om at vi må tenke selv, ta ansvar for våre egne handlinger og vårt eget liv. Vi er skapt i Guds bilde. Gud er en ansvarlig person, og vi er skapt som ansvarlige personer.

Når Gud møter menneskene i hagen etter syndefallet, holder han dem direkte ansvarlige for hva de har gjort. Han sier ikke «så, så, dere skjønte jo ikke hva dere gjorde, dette går bra.» Nei, menneskene må ta konsekvensene av at de ikke stolte på Gud og  fulgte Hans regler i hagen.

I det nye testamentet gjør også Jesus menneskene han møter, ansvarlige. De må selv velge om de vil følge ham eller ikke. De må velge om de vil stole på ham, ta ham på ordet og ta i mot et nytt liv. Noen sa ja til Jesus, andre syntes det ble for tøft, og gikk bort.

Men selv om vi er ansvarlige for våre egne liv, så er vi ikke «helt aleine» slik sangen beskriver det. Vi har nemlig én utenfor oss selv å stå til ansvar for også, det er Gud. Han har lovet at vi aldri er helt alene hvis vi velger å tro på Ham. Da Jesus skulle reise fra jorda, trøstet han disiplene sine og sa at han ikke skulle la dem bli igjen som foreldreløse barn. Gud skulle nemlig sende Den hellige ånd i stedet. Med Den hellige ånd som hjelper, trøster og lærer, blir det lettere å leve ansvarlig og gjøre gode valg i hverdagen. Vi trenger nemlig ikke gjøre alt alene. Fellesskap med Gud gir styrke og glede.

Aktuelle bibelvers:

1. Mos 3, 9ff (syndefallets konsekvenser)
Mark 1, 16-18 (Jesus kaller Simon og Andreas)
Mark 10, 21-22 (Den rike unge mannen)
Joh 14,18 (Jesus lover å sende Den hellige ånd)

Foto: Trond Viggo Torgersen (Wikipedia)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email