Gud har gitt oss livet, men vi velger selv hvordan vi vil leve det. Sitat fra sangtekst.

Aktualisering
Sang
India Arie; I Choose
Fokusområde – utdrag fra teksten:
“(And I choose) to be the best that I can be / (I choose) to be authentic in everything I do / My past doesn’t dictate who I am. I choose

Hele sangteksten ligger på youtube. NB: Hvis du velger å spille sangen, så vær oppmerksom på at enkelte poeng i teksten ikke samsvarer med hva Bibelen forteller om et godt liv. India synger at hun vil leve livet «for seg selv». Bibelen lærer oss at vi er skapt til å leve for Gud, for å ære Ham. Slik finner vi livets egentlige mening og lykke.

Om artisten
India Arie er en afro-amerikansk sangerinne. Hun mikser mange forskjellige musikkstiler, blant annet soul, blues, hip-hop, folkemusikk og R’nB, for å skape den unike klangen i hennes musikk. Hun har vunnet flere musikk-priser og er kjent for sin måte å formidle budskap gjennom musikken. I Choose kommer fra hennes tredje album Testimony Vol.1: Life & Relationships (2006).

Integritet

Sitatet fra India Arie minner oss om at vi selv har privilegiet og ansvaret for å velge hvordan vi lever livet. Gud har gitt oss livet, men vi velger selv hvordan vi vil leve det.
Gud har gitt oss fri vilje til å ta disse valgene, men i sin godhet har han også gitt oss retningslinjer (gjennom Bibelen og Jesu eksempel) som viser oss hvordan livet kan leves på best mulig måte. Med andre ord kan vi ta både gode og dårlige valg, men Bibelen sier at vi vil måtte stå til ansvar for hvordan vi har levd livet (Rom 14,12 / 1. Pet 4,5).

Bibelen lærer oss hvordan vi kan leve med integritet. Det handler om at ord og handlinger ikke skal sprike i hver sin retning. Integritet er et valg, og det handler om å være ærlig med seg selv. Som India Arie sier, du kan velge å være den beste kan personen du kan være, du kan velge å være autentisk og åpen om hvem du er. Dette innebærer også å vedkjenne seg sin feiltrinn og behov for tilgivelse.Lever du et liv med integritet? Dersom du ikke gjør det, hva må til for at du skal gjøre det?

 

Dagens bibelord
Målet er å leve et liv med integritet, slik at vi kan stå for Gud slik salmisten her gjør:
Sal 26, 1-3 “Herre, hjelp meg til min rett! For jeg har vært hel i min ferd. Jeg stoler på Herren og vakler ikke. Prøv meg, Herre, gransk meg nøye, prøv hjerte og nyrer som med ild! Jeg har hatt din trofasthet for øye og har vandret i din sannhet.”

Ef 1,7 + 2,8I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.” “For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.”

Bønn
Be om å få leve åpent og redelig både i møte med Gud og min neste.     
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email