En kort videoressurs som inkluderer klipp fra filmen og som utforsker relasjoner og fellesskap slik det kommer til uttrykk i filmen. Aktualiseringen inneholder også spørsmål til samtale. (15.02.2011)

(Viss du ikke kan se videoen, prøv å åpne ressursen i en annen nettleser, f.eks. Firefox)

Denne videoressursen inkluderer klipp fra filmen og utforsker relasjoner og fellesskap slik det kommer til uttrykk i filmen. Forslag til bruk og samtalespørsmål knyttet til videon finnes nedenfor, med fokus på spørsmålet “Tror du at det å sette relasjoner i første rekke forandrer alt?”

Aktualiseringen kan brukes i forbindelse med undervisning der det er aktuelt, eller som et ord-for-dagen, en kort andakt eller lignende.

Forslag til bruk

  1. Vis første del av videoen, og stopp den ved spørsmålet “Tror du at det å sette relasjoner i første rekke forandrer alt?”
  2. Spør elevene om deres tanker rundt dette.
  3. Bruk tilbakemeldingene og samtal om hva svarene egentlig sier om oss:

* Vårt syn på oss selv; I hvilken grad er vi definert av våre relasjoner? I hvilken grad er vi avhengige av andre mennesker?
* Vårt syn på relasjoner; I hvor stor grad verdsetter vi våre relasjoner? Hvor mange ulike fellesskap vil du si at du er en del av?
* Vårt syn på hindringer; Hvordan møter vi vanligvis problemer i livet? Hvordan kan relajsonene våre hjelpe oss å overvinne problemene?

  1. Vis resten av videoen
  2. Del noen tanker med utgangspunkt i fortellingene om Moses og Gideon. Et forslag er å ta utgangspunkt i 2.Mos 4,10-17 og Dommerne 6, 15-24, og ut fra disse versene si noe om hvilken betydning deres relasjoner hadde i møtet med de overveldende oppgavene Gud hadde gitt dem.
Print Friendly, PDF & Email