I DENNE SEKSJONEN FINNER DU:

  • overordnede perspektiver på læreplanen i Religion og etikk
  • overordnede perspektiver på synliggjøringstillegget til Religion og etikk
  • noen konkretiseringer av hvordan synliggjøringstillegget kan anvendes i klasserommet
  • ressurser om forholdet mellom fag og tro
Print Friendly, PDF & Email