I DENNE SEKSJONEN FINNER DU:

  • overordnede perspektiver på læreplanen i Religion og etikk
  • overordnede perspektiver på Synliggjøringstillegget til Religion og etikk
  • noen konkretiseringer av hvordan Synliggjøringstillegget til Religion og etikk kan anvendes i klasserommet

OM LÆREPLANEN

OM SYNLIGGJØRINGSTILLEGGET

Print Friendly, PDF & Email