Hvor mye av det som skjer i livet kan vi styre selv? Her finner du et sitat fra filmen “Modig” og forslag til innhold i for eksempel en andakt.


Bilder: Disney PixarKategori: Sitat
Utgiver: Disney Pixar
Aldersgrense: 7 år

Tema: Beslutninger, Fremtid, Mot, Skjebne, Valg

Sitat:
«Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You just have to be brave enough to see it.»

Om filmen:
Handlingen foregår i det mystiske og værbitte skotske høylandet, og hovedpersonen er en ung prinsesse som heter Merida. Ifølge eldgamle tradisjoner må hun gifte seg med den eldste sønnen til en av de allierte klanene til faren. Men Merida er svært selvstendig, og når hun nekter å følge den gamle skikken skaper hun kaos i riket. Etter en krangel med den strenge moren hennes møter Merida en eksentrisk heks som kaster en forbannelse over henne som vil forandre skjebnen hennes.

Sitatet er hentet fra slutten av filmen. Merida snakker i en «voiceover» mens vi ser henne og moren ri sammen gjennom skogen. Sannsynligvis snakker Merida om å forandre seg selv, i stedet for menneskene hun har rundt seg.

Traileren:

Forslag:
Sitatet kan brukes i sammenheng med å snakke om skjebne eller fri vilje. I mange kulturer tror folk på «Skjebnen», det vil si at individer nok kan gjøre noe, men at menneskene er maktesløse når det gjelder å styre de store sammenhengene vi lever i. Skjebnetro kan komme i ulike former:

«Fatalisme» er en livsholdning der man resignerer, og gir opp å prøve å forandre noe fordi alt likevel er forutbestemt.
Astrologien hevder våre liv styres av stjernene.
Reinkarnasjonslæren lærer at vi er bundet til karmaloven, det vil si at jeg høster hva som er sådd i mine tidligere liv.
Materialismen hevder at mennesket kun er et produkt av naturlover, og at vår opplevelse av frie valg bare er en illusjon.
Moderne selvhjelps-psykologi hevder at vi alle kan skape vår egen skjebne, bare vi vil det sterkt nok.

Hva er følgene for våre liv og vårt samfunn hvis vi tror at våre liv er styrt av skjebnen?

I Bibelen finner vi en balanse mellom menneskets ansvar og Guds allmakt. Mennesket har ansvar for sine handlinger. Vi kan utrette mye, både godt og ondt. Våre liv utgjør en forskjell. Men Gud har også en plan, og vil gjennomføre denne. Den består av å holde mennesker ansvarlig for sine liv («rettferdig dom») og av å skape en ny fremtid («en ny himmel og ny jord»).

Hva er følgene for våre liv dersom dette er vårt syn på vårt ansvar og vår fremtid?

Bibelvers:
Ordsp 20, 24                   (Det er Herren som styrer mannens steg..)
Jud 1, 15                          (..kreve hvert menneske til ansvar for alle ugudelige gjerninger..)
Rom 2, 5-8                      (Han skal lønne hver og en etter det han har gjort)
1 Mos 2, 8-9, 15-17       (Adam og Eva i Edens hage)
5 Mos 30, 11-20             (Valget mellom liv og død)
Jes 55, 6-7                      (Søk Herren mens han er å finne)
Luk 15, 11-24                 (Lignelsen om den bortkomne sønnen)
Rom 10, 8-13                 (Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst)
Fil 3, 18-21                      (Mange lever som fiender av Kristi kors… Men vi har vår borgerrett…)

Print Friendly, PDF & Email