Vi skriver 20xx. Et nytt år, med nye muligheter. Hva med å bruke dette året til å gripe Guds kjærlighet til deg?!

Aktualisering

Carpe diem! Grip dagen. Grip sjansen.

Video

Last Chance Harvey forteller om to godt voksne mennesker som finner hverandre, men som begge har brutte forhold bak seg og som er redde for å bli såret igjen. Vi skal her se en video som drøfter hva filmen sier om det å våge å ta sjansen og gjøre seg sårbar. Her kan du laste ned videoen (høyreklikk og velg «Lagre mål som»). Frys bildet når spørsmålet kommer opp: «If we refuse to be vulnerable will we ever develop any true relationships?» La tilhørerne komme med innspill. Vis deretter resten av videoen.

Dagens tema

All menneskelige former for kjærlighet, foreldrekjærlighet, vennekjærlighet og romantisk kjærlighet kan misbrukes og ødelegges av vår egoisme. Derfor burde vi i alle våre relasjoner la oss prege av Guds kjærlighet: en kjærlighet som gir og som verdsetter og respekterer den andre

Dagens bibelord

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Matt 22,37-40

Dagens utfordring

Tar du sjansen på kjærlighet? Tar du sjansen på Guds kjærlighet?

Bønn

Her kan du formulere en fri bønn knyttet til temaet.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email