AKTUALISERING: Frigjøringsdagen 8. mai 1945 har blitt stående som V-dagen for den gjenvunne freden i Europa. Befolkningen i Vest-Europa fikk igjen oppleve politisk frihet, ytringsfrihet og trosfrihet. V-dagen er derfor en dag til å minnes frigjøringen fra undertrykkelse! Bibelen taler sterkt og på ulike måter både om undertrykkelse og om frihet, ikke minst gjennom profetene. Likevel ser vi at frihet i Bibelen handler om noe dypere enn demokratisk frihet. (04.05.2012)

Saken:
«Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede feirer sin gjenfødte frihet», kommenterer reporteren i opptaket fra «Filmavisen, mai 1945». Sterke jubelscener, vaiende flagg og rungende sang preger innslaget fra frigjøringsdagen 8. mai 1945. Frihetens klokke slår, ikke bare for Norge, men for Europa. Det er «Victory-day», – seiersdagen!

Aktuelle moment:
Frigjøringsdagen 8. mai 1945 har blitt stående som V-dagen for den gjenvunne freden i Europa. Denne maidagen markerte ikke bare gjenopprettelsen av demokratiet i de landene som hadde vært okkupert, men også nederlaget for den nazistiske ideologien som hadde fått en stor utbredelse helt fra 1930-tallet. Befolkningen i Vest-Europa fikk igjen oppleve politisk frihet, ytringsfrihet og trosfrihet. V-dagen er derfor en dag til å minnes frigjøringen fra undertrykkelse! Samtidig bør vi minnes de som i dag lever i undertrykkelse i ulike deler av verden.

Bibelen taler sterkt og på ulike måter både om undertrykkelse og om frihet, ikke minst gjennom profetene. I Lukas 4,18-19 siterer Jesus fra profeten Jesaja.
Når Jesus siterer disse ordene i synagogen i Nasaret, er Israelsfolket fortsatt undertrykt av en politisk stormakt. Ordene Jesus oppfyller foran øynene på dem er derfor av en annen art. Friheten Jesus kommer med, er en frihet fra synd og skyld, det er legedom av både indre og ytre sår, og håp om en evig frihet og frelse.
Det var denne frihet folket trengte, dypest sett – og det er denne friheten vi også trenger i dag. Demokratisk frihet, tros- og ytringsfrihet setter oss ikke fri fra våre bindinger til synd og skam. Bare Jesus kan gi oss en slik frihet, en frihet han vant i V-dagen i evangeliene, da Han triumferte over mørkets makter på korset, og utslettet skyldbrevet som gikk imot oss. (Kol 2,14-15).

Aktuelle bibelvers:

Luk 4,18-19 (Herrens Ånd er over meg)
Gal 5,1 (Til frihet har Kristus frigjort oss)
Kol 2,14-15 (Gjeldsbrevet som gikk imot oss ble utslettet)
Print Friendly, PDF & Email