RESSURSPAKKE:
– Undervisningsopplegg, fordypningsartikler og aktualiseringer knyttet opp mot kompetansemål i hovedområdet “Kristenliv, misjon og kultur” med utgangspunkt i læreboken “Jordens største under”.

 

 Vi ønsker å belyse aktualiteten til en mengde ressurser som allerede ligger på KrdOnline, og hvilke tema de kan knyttes til i læreboken “Jordens største under”. Vi tar her utgangspunkt i lærebokens innholdsfortegnelse, og angir hvilke ressurser som er aktuelle inn under hvert hovedkapittel – og for de fleste også delkapittel.

 

Til innledningskapittelet

o       Mytene hemmer gudstro (fordypningsressurs)

 

Til kapittelet om Oldkirken

o       Jesu troverdige oppstandelse (dybderessurs) – særlig aktuell til delkapittelet ”Hva trodde de første kristne på?”, s.22

o       Begrepet martyr (fordypningsressurs) – særlig aktuell til delkapittelet ”Fra forfulgt minoritet til statsreligion”, s.15

o       Martyr (aktualiseringer) – særlig aktuell til delkapittelet ”Fra forfulgt minoritet til statsreligion”, s.15

o       Nikea år 323 og Jesu identitet (dybderessurs) – særlig aktuell for delkapitlene ”Hva trodde de første kristne på?”, s.22, ”De store lærestridene”, s. 27 og ”Kirke, stat og folk i Romerriket”, s.32

o       Kirkehistorie (undervisningsopplegg)

o       Det nye testamentets tilblivelse (dybderessurs) – særlig aktuell til delkapittelet ”Hva trodde de første kristne på?”, s.22

 

Til kapittelet om Middelalderen

o       Kirkehistorie (undervisningsopplegg)


Til kapittelet om
Reformasjonen

o       Martin Luther (aktualiseringer)

o       Martin Luther (dybderessurser)

o       Kirkehistorie (undervisningsopplegg)

 

Til kapittelet Etter Reformasjonen

o       Martin Luther (aktualiseringer)

o       Martin Luther (dybderessurser)

o       Kirkehistorie (undervisningsopplegg)

Til kapittelet om Den moderne tid

o       KrdOnline følger Lausanne-konferansen (fordypningsressurs) – særlig aktuell for delkapitlene ”Kristen Enhet”, s.120 og ”En kirke for hele verden”, s.123

o       NLMs arbeid i Indonesia * (Ressursoversikt) – særlig aktuelt for delkapittelet ”Norsk misjon”, s.113

o       Misjon; hvordan møte mennesker med en annen tro * (fordypningsressurs) – særlig aktuell for delkapittelet ”Tro og Fornuft”, s.103

o       Mange muslimer i Indonesia vil følge Isa al Masih (fordypningsressurser) – særlig aktuell for delkapittelene ”Kampen om Bibelen”, s.116, ”Norsk misjon”, s. 113 og ”En kirke for hele verden”, s.123

o       Misjonshistoriesk perspektiv på Indonesia * (aktualiseringer og dybderessurser) – særlig aktuell til delkapittelet ”Norsk misjon”, s.113

o       Misjonsvekkelsen (dybderessurser og aktualiseringer) – særlig aktuell til delkapittelet ”Misjonsvekkelsen”, s 110

o       Klipp fra Haugespelet (aktualiseringer) – særlig aktuell til delkapittelet ”Vekkelse i Norge”, s.105

o       Hans Nielsen Hauge (dybderessurser) – særlig aktuell til delkapittelet ”Vekkelse i Norge”, s.105

o       Hauges etiske tenking (dybderessurser) – særlig aktuell til delkapittelet ”Vekkelse i Norge”, s.105

o       Pietismen (dybderessurs og aktualiseringer) – særlig aktuell til delkapittelet ”Pietismen”, s.99

o       Tro og Fornuft (aktualiseringer og dybderessurser) – særlig aktuell til delkapittelet ”Tro og Fornuft”, s.103

o       Vekkelse (dybderessurser og aktualiseringer) – særlig aktuell til delkapittelet ”Vekkelse i Norge”, s.105

o       Kirker og bedehus (dybderessurser og aktuliseringer) – særlig aktuell til delkapittelet ”Kirker og bedehus”, s.108

o       Ressurser som er særlig aktuelle til delkapittelet ”Kampen om Bibelen”, s.116:

o       Ressurser som er særlig aktuelle til delkapittelet ”Kristendommen i samfunnet”, s.127

Print Friendly, PDF & Email