FORDYPNINGSRESSURS: Jesus som en medfølende omsorgsperson, men ikke en frelser, er en populær oppfatning. Artikkel og et tv-program (15 min) med intervju av Stefan Gustavsson om Jesu eksistens og identitet.

Kunnskapsmål

  • Vise hvorfor Jesu død og oppstandelse har frelsende betydning for enkeltmennesket.
  • Forklare det bibelske gudsbildet.
  • Gjøre rede for det treenige gudsbildet og frelseslæren.
  • Peke på forskjeller mellom sentrale momenter i kristendommen og andre levende religioner og/eller livssyn.

Holdningsmål

  • Reflektere over eget ståsted i møte med budskapet om Jesu frelsende død og oppstandelse.

Plassering i Fagplanen

  • VG1 Troslære – Yrkesforberedende
  • VG2 Troslære –  Studieforberedende
  • VG1 Frelseshistorie – Studieforberedende
  • VG1 Frelseshistorie –  Yrkesforberedende

Nøkkelspørsmål

  • Hvem er Jesus – egentlig?

Video: På kafé med Stefan Gustavsson


Tema:
 Jesu eksistens og identitet

Presentasjon av programmet

Vi har fått tillatelse til å publisere fem programmer fra serien Møteplassen (produsent: Harald Wischmann, Eikon TV). Programmene er tidligere sendt på Frikanalen. Alle programmene fra Møteplassen kan sees på www.frikanalen.tv. Intervjuene vi publiserer her, tar utgangspunkt i  Stefans Gustavssons bok: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Luther forlag, 1999).

Se programmet

I dette programmet (høyreklikk og velg “Lagre mål som” for å laste ned) svarer Gustavsson på spørsmål rundt Jesu eksistens og identitet. I begynnelsen av programmet møter vi Rune Tobiassen, pastor i Østsida Frikirke, Kristiansand. Tobiassen snakker om trosforsvar, og hvilken rolle trosforsvar spiller i møte med mennesker som ikke er kristne.

Spørsmålene som Gustavsson svarer på er følgende:

Jesu eksistens og identitet

 

1. Hvordan kan Gud bli en del av det han har skapt?
2. Er det vanlig å tvile på at Jesus har levd? Hvordan er kildenes troverdighet?
3. Hva er det beste argumentet for at han sto opp fra de døde og lever i dag?
4. Hvordan er Jesu påstand om at han er den eneste veien til Gud holdbar?
    Har ikke Gud lagt evigheten ned i våre hjerter?
5. Hvordan kan vi forholde oss til at Jesus var både sant menneske og sann Gud?

Forslag til bruk

Programmet kan fungere som faglig inspirasjon for læreren, eller som utgangspunkt for videre samtale i klassen. Det går også an å vise bare deler av programmet, og for eksempel ta fatt i et av spørsmålene som Stefan Gustavsson svarer på.

Artikkel om Jesus og det kristne verdensbildet

Tema: Jesus er ikke en psykologisk størrelse som kun eksisterer inne i oss. Det fins en levende Gud som holder verden i sin hånd, og Han har kommunisert med oss gjennom historien.

Vi gjengir med tillatelse Gustavssons artikkel

“Hadde Jesus fel?”

fra boken Troverdig tro (Luther 2010).

Andre artikler i antologien er:

“Finnes det gode grunner for å tro?” (Bjørn Are Davidsen)

“Avslørt?” (Karl Ove Sandnes og Oskar Skarsaune)

“Tidsklemme og tro” (Jorunn Strand Askeland)

“Bibelens klare spørsmål” (Knut Grønvik)

“Etikk uten menneskeverd?” (Bjørn Hinderaker)

“Journalistikk og demokratibygging – inspirert av klassisk kristne verdier” (Lars Dahle)

  Klikk her for å å lese artikkelen “Hadde Jesus fel?”, av Stefan Gustavsson.

Forslag til bruk

Artikkelen kan brukes som faglig inspirasjon til læreren og/eller deles ut til elevene.

Bildet av glassmaleri av Jesus: Flickr Creative Commons/Mamjodh

Print Friendly, PDF & Email