Lett tilgjengelige og aktuelle fagressurser om Martin Luther på nettet for læreren.

  • Nyttig norsk kirkehistorisk tabell om Martin Luthers liv – som også kan være aktuell for særlig interesserte elever
  • Interessant video (7 min 47 sek)  om Martin Luthers liv – som også kan brukes i klassen

Inspirerende fagartikler om Martin Luthers liv og betydning – primært til faglig inspirasjon og fordypning for læreren:

Print Friendly, PDF & Email