Tempelet

Forslag til bruk: Introduksjon eller aktualisering i undervisning knyttet til tempelet i Det gamle testamentet, tempelets betydning på Jesu tid eller tempelets symbolske betydning for evigheten. I denne videoen utforskes hvordan Israels tempel i Bibelen er beskrevet i Bibelen som det stedet Gud dvelte blant menneskene, og hvor Gud og mennesker kunne møtes. Hele Bibelen [...]

Av |2019-10-10T14:14:50+02:00oktober 10th, 2019|Fellesstoff, For læreren, Kapittel 11, Kapittel 11 for læreren, Kapittel 5, Kapittel 5 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Tempelet

Hva ville Luther publisert?

  Uten boktrykkerkunsten – ingen reformasjon! Spissformulert, men sant, ifølge både kirkehistorikere, idéhistorikere og mediehistorikere. Reformasjonen og boktrykkerkunsten var uløselig knyttet sammen, noe som gir grunn til refleksjon i dette jubileumsåret.   Martin Luther er omtalt som den første ledende «publisher» som virket i opposisjon til den katolske kirken. Det var reformasjonshistorikeren Thomas Kaufmann som [...]

Av |2021-10-07T15:09:16+02:00oktober 11th, 2017|Fellesstoff, For eleven, For læreren, Kapittel 11, Kapittel 11 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Hva ville Luther publisert?

Jordens største under (VGS)

RESSURSPAKKE: - Undervisningsopplegg, fordypningsartikler og aktualiseringer knyttet opp mot kompetansemål i hovedområdet "Kristenliv, misjon og kultur" med utgangspunkt i læreboken "Jordens største under".    Vi ønsker å belyse aktualiteten til en mengde ressurser som allerede ligger på KrdOnline, og hvilke tema de kan knyttes til i læreboken "Jordens største under". Vi tar her utgangspunkt i [...]

Av |2017-09-24T21:06:19+02:00september 22nd, 2017|Fellesstoff, For læreren, Kapittel 11 for læreren, Kapittel 12 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Jordens største under (VGS)

Vekkelse – en dybderessurs

Dette materialet er tilknyttet kapittelet «Vekkelse i Norge» (s. 105-108) i boken «Jordens største under». Kapittelet har fokus på vekkelsene i Norge på 1700-tallet. Når vi søker på nettet for å finne materiale om vekkelse i Norge er det lite om konkrete vekkelser som skjer i vårt land – i vår tid. Det vi finner [...]

Av |2017-09-21T17:20:34+02:00september 21st, 2017|Fellesstoff, For læreren, Kapittel 11 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Vekkelse – en dybderessurs

Pietismen – aktualiseringer og dybderessurser

Dette materialet er relevant for den første delen av kapittelet om «Den moderne tid» (s 97-102) i boken «Jordens største under». MÅL Kompetansemål Kjennskap til hva pietisme er Kunne gjengi noen av dens positive og negative sider, slik mennesker gjennom tidene har opplevd det Bevissthet om hvordan pietismen har bidratt til påvirke kristen tro og [...]

Av |2017-09-17T21:46:54+02:00september 17th, 2017|Fellesstoff, For læreren, Kapittel 11 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Pietismen – aktualiseringer og dybderessurser

Martyr – Aktualiseringer

Et knippe aktualiseringer primært knyttet til "Fra forfulgt minoritet til statsreligion" (s. 15-18 i læreboka "Jordens største under"). MÅL Kompetansemål Kunne redegjøre for begrepet martyr og ulike forståelser av begrepet - fra populærkultur til radikal islam Holdningsmål Refleksjon rundt hvilke holdninger og oppfatninger begrepet martyr egentlig formidler Bevissthet om ulike måter å bruke begrepet, med [...]

Av |2017-09-17T19:15:18+02:00september 17th, 2017|Fellesstoff, For eleven, For læreren, Kapittel 11, Kapittel 11 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Martyr – Aktualiseringer

Martin Luther – Aktualisering

Martin Luther – aktualisering Opplegg for visning av filmen "Luther" – og spørsmål til samtale – som aktualiserer avsnittet om Luther i "Jordens største under" s.58-64. MÅL Kompetansemål Kunne redegjøre for begrepene rettferdiggjørelse og kall - med særlig fokus på Luthers forståelse av disse. Kjennskap til noen viktige momenter i Luthers teologi Holdningsmål Refleksjon rundt [...]

Av |2017-10-22T22:40:23+02:00september 17th, 2017|Fellesstoff, For eleven, For læreren, Kapittel 11, Kapittel 11 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Martin Luther – Aktualisering

Hauge i dag – Kjønnsroller

Undervisningsressurs: Hans Nielsen Hauge var opptatt av å få rett person på rett sted. Med sitt budskap om kvinner og menns likeverd, var han på sett og vis med på å legge grunnen for Norges likestillings-samfunn. Bør arven fra Hauge deles med noen i dag? Aktuelle kompetansemål, Religion og etikk i Vg3, kristendom gjøre rede [...]

Av |2017-09-16T21:42:17+02:00september 16th, 2017|Fellesstoff, For læreren, Kapittel 11 for læreren, Kristendommen, Religion og Etikk|Kommentarer er skrudd av for Hauge i dag – Kjønnsroller

Kirkehistorie og film – aktualiseringer

Pedagogiske tips og en liste over aktuelle filmer. Filmene i listen har en direkte relasjon til ulike kirkehistoriske perioder, personer og perspektiver. 

Av |2021-02-17T19:45:52+01:00april 6th, 2017|Fellesstoff, For eleven, For læreren, Kapittel 11, Kapittel 11 for læreren|Kommentarer er skrudd av for Kirkehistorie og film – aktualiseringer
Gå til toppen