Hvordan bruke ‘The Bible Project’ (animasjonsfilm med norsk tekst og tale) i undervisningen om pinse?

Kompetansemål

Læringsmål:

 • Vite hvorfor pinsen er en viktig kristen høytid.

Kort om The Bible Project

*Artikkelen ble publisert for første gang 18.mai 2021

Med over 300 millioner seere har The Bible Project sine enkle, korte og pedagogiske animasjoner av Bibelens bøker blitt et viktig redskap for å øke kunnskapen om Bibelen verden over.

Filmene er gratis tilgjengelig på Youtube og kommer nå fortløpende med norsk tekst og tale.

Dermed får alle landets lærere et meget godt verktøy til bruk i undervisningen om Bibelens mange små fortellinger, men også dens store fortelling.

En av de store styrkene med disse filmene er nettopp at de evner å formidle det store bildet, hvordan de små hendelsene henger sammen og former en større fortelling. Filmene gir også drypp av historisk bakgrunn som kaster nytt lys over tekstene. Derfor egner filmene seg spesielt godt som korte innledninger til studier av enkelttekster eller temaer innen kristen tro.

(Til cirka 3.30)

Kort om pinsehøytiden:

 • Fortellingen om pinsen finner vi i Apostlenes gjerninger. Den boken handler om hva disiplene og de første kristne gjorde etter at Jesus hadde stått opp fra de døde.
 • Pinse betyr «femtiende dag» og feires alltid 50 dager etter første påskedag.
 • Pinsen feires til minne om at Den hellige ånd ble gitt til disiplene. Fra da av begynte de kristne å ha egne samlinger. Pinsen kalles derfor ofte for kirkens fødselsdag.

Se også: Hvorfor feirer vi pinse?  (ppt)

Tips til bruk:

La elevene se filmen på egen hånd mens de arbeider med følgende spørsmål:

  1. Hvorfor sa Jesus at disiplene skulle vente i Jerusalem?
  2. Hvorfor var det jøder fra forskjellige land i Jerusalem på den tiden?
  3. I Det gamle testamentet var ild et symbol på Guds nærvær. Et eksempel er da Moses fikk de ti bud. Da var det én flamme. Hvorfor er det nå mange flammer over hodene på disiplene?
  4. Israels folk bestod opprinnelig av tolv stammer. På Jesu tid var de spredt rundt omkring i mange land. En av Jesu disipler, Peter, forklarer at nå samles folk fra hele verden «for å være det fornyede israelsfolket». Det er ikke bare jøder, men mange ulike slags folk. Hvem er det de tror på og følger?
  5. Hva var forskjellen på det gamle og det nye templet?

Aktuell oppfølging:

Se alle ressurser om Kristi Himmelfart og pinse her 

Undervisningsopplegget er utarbeidet i samarbeid mellom Laget og Damaris Skole på vegne av The Bible Project.

Print Friendly, PDF & Email