Dette stoffet er tilknyttet kapittelet «Misjonsvekkelsen» (s. 110-113) i boken «Jordens største under».

Misjonsvekkelsene på 1700- og 1800-tallet førte til at mange nye land fikk høre budskapet om Jesus. Denne misjonsinnsatsen var drevet av nød og et brennende engasjement. Innsatsen var riktignok ikke samordnet.

 

Det brennende misjonsengasjement og behovet for samordning førte frem til den evangelikale misjonskonferansen i Edinburgh, Skottland i 1910. I denne publikasjonen vil vi ha fokus på misjonskonferanser som skal arrangeres i nær fremtid for å markere hundre år siden Edinburgh 1910.

 

Konferansen i Edinburg 1910 tok på alvor befalingen om misjon som Jesus ga til sine disipler, før han ble tatt opp til himmelen (Matteus 28,16-20).  Hovedtema for konferansen var «evangelisering av verden i dette slektsledd».

 

Å evaluere misjonsinnsatsen frem til 1910, samt sette nye mål for årene som fulgte var viktig. Jesus har i Matteus 24,14 gitt det målet som misjonsorganisasjoner og flere av misjonskonferansene etter Edinburgh 1910 har strukket seg etter, at «dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme».

 

Her kan du lese mer om Edinburg 1910 på Wikipedia, og her kan du lese en lederartikkel «100 år siden Edinburgh 1910» fra Dagen Magazinet. Artikkelen fokuserer på at utviklingen etter Edinburg 1910 har gått i to retninger.

 

For å markere 100 års feiringen av Edinburgh 1910, blir det i år arrangert fire ulike misjonskonferanser i ulike deler av verden. Fra denne siden kan du gå inn og lese mer om disse fire ulike misjonskonferansene.

denne siden kan du se en film og finne mye annet stoff om bakgrunnen for konferansen «The Global Mission Consultation & Celebration» som arrangeres i Tokyo i 11.-15. mai 2010. Går du inn på denne siden kan du følge konferansen i Tokyo live.

 

Den tredje Lausanne-konferansen om verdens evangelisering vil bli arrangert i Cape Town, Sør Afrika 16.-25. oktober 2010. Kåre Melhus, Margunn og Lars Dahle er ansatt på Mediehøgskolen Gimlekollen, og spiller viktige roller på konferansen. Du kan lese en artikkel om hva de skal bidra med på Mediehøgskolens nettside.

 

Fra denne siden på YouTube kan du se filmer om Lausanne-bevegelsens bakgrunn og historie, samt filmer hvor ulike kristne ledere diskuterer Lausanne-bevegelsens historie, innflytelse og visjon for årene som kommer. På siden lausanne.org/about, kan du lese om Lausanne-bevegelsens historie, samt lese Lausanne pakten og bli medlem av Lausanne på Facebook og følge Cape Town 2010 på Twitter.

 

For den som ønsker å komme på innsiden av det som vil skje i forkant, under og etter

Lausanne III konferansen i Cape Town, er det mulig å ta del i den globale Lausanne samtalen ved å klikke på denne linken: Join the new Lausanne Global Conversation.

 

En annen spennende mulighet kan være at din forsamling, kirke, eller skole melder seg på Cape Town GlobalLink. Gjennom denne muligheten kan man i praksis, over internett delta aktivt på Lusanne III i Cape Town. Du finner mer informasjon om Cape Town GlobalLink her.

 


Redaksjonen i Krdonline kommer til å oppdatere denne publikasjonen i forkant og etterkant av Lausanne III konferansen i Cape Town i oktober 2010.

 

Print Friendly, PDF & Email