Dybderessurs om Hans Nielsen Hauge


 

Bildet: Haugianere. Maleri av A. Tidemand, Nasjonalgalleriet i Oslo

Haugeinstituttet er en frittstående stiftelse. Med basis i Hans Nielsen Hauges tenking og praksis, setter Haugeinstituttet fokus på den etiske dimensjonen innen tre hovedområder: Ledelse, entreprenørskap og handel og miljø. Haugeinstituttet ønsker å utvikle et kompetansesenter som skal forvalte det beste av arven etter Hans Nielsen Hauge.

KrdOnline har fått tilgang til spennende materiell fra Haugeinstituttet.
Skissen er laget av Signe Ravnåsen og kan blant annet passe for vg 2 «Kirkens historie og innflytelse.»
2.     Tema: Fellskap og omsorg (pdf-fil)
Her er en artikkel skrevet av Signe Ravnåsen, som belyser Hans Nilsen Hauges etiske tenking innenfor temaet ”Fellesskap og samhandling,” samt utfordringer som vi møter i vår tid med tanke på dette temaet. Artikkelen inneholder flere sitat fra Hauge selv, som kan benyttes til refleksjon og samtaler omkring egen livssituasjon og samhandling med andre mennesker.
 Nyttige nettsider:

Haugekonferansen 2009 med video fra åpningsforedraget av Sigbjørn Ravnåsen, og referat fra innlegg fra professorene Magne Supphellen, Ola Grytten og Guttorm Fløistad med flere.Wikipedia har en flott oversikt over Hans Nilsen Hauges liv og virke.

Nettsiden til Haugeinstituttet. Se mer nedenfor om Haugeinstituttet og samarbeidet mellom Haugeinstituttet og redaksjonen i Krdonline.

Noen spennende artikler:

Denne artikkelen fra DagenMagazinet belyser at Hans Nilsen Hauge advarte mot møtekristendom. De kristne måtte engasjere seg aktivt i samfunnet.

Utfyllende biografisk-artikkel om Hans Nilsen Hauge skrevet av Andreas Aarflot.

Print Friendly, PDF & Email