FORDYPNINGSRESSURS: Påstander om Jesus i populærkulturen møter motstand av den historiske Jesus i dette foredraget av Stefan Gustavsson.

 

Stefan Gustavsson er direktør for Apologia i Sverige og høgskolelektor NLA på Mediehøgskolen Gimlekollen. Han underviser på studiet Kommunikasjon og Livssyn.

Stefan Gustavsson holdt foredraget “Den omdiskuterte Jesus” (pp) på et kurs for kristendomslærere i september 2009. I dette foredraget tok han utgangspunkt i ulike fremstillinger av Jesus i populærkulturen, og så nærmere på evangeliene som historisk troverdige beskrivelser av Jesus – i tillegg til andre historiske kilder.

Artikkelen “Synet på Jesus i aktuelle livssyn” kan gi utfyllende informasjon til dette temaet.

Print Friendly, PDF & Email