Mange unge i dag har interesse for og prøver ut ulike former for nyreligiøse alternativer og New Age. Hva slags perspektiver møter de egentlig der, og hvordan kan vi som kristne møte dette? Disse utfordringene – og mange flere –  kan du få hjelp til å møte i denne ressurspakken.

I denne samleressursen har vi samlet en mengde ressurser om nyreligiøsitet, nyåndelighet og New Age. Dette er fordypningsressurser til deg som lærer, men det finnes også ressurser med ulike former for aktualiseringer (videoer, artikler, etc) som kan brukres inn i undervisningen.

De fleste ressursene er utviklet av Arne Tord Sveinall, eksepert på nyreligiøsitet og sekterisme i norsk sammenheng. Sveinall er førstelektor på NLA Gimlekollen og Instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad.

Noen artikler er skrevet av Arild Romarheim, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF og eksepert på nyreligiøsitet i Norge.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email