Dette materialet er relevant for den første delen av kapittelet om «Den moderne tid» (s 97-102) i boken «Jordens største under».

MÅL

Kompetansemål

  • Kjennskap til hva pietisme er
  • Kunne gjengi noen av dens positive og negative sider, slik mennesker gjennom tidene har opplevd det
  • Bevissthet om hvordan pietismen har bidratt til påvirke kristen tro og livsførsel i Norge

Holdningsmål

  • Vurdere eget ståsted i forhold til pietismens mål og hensikt
  • Refleksjon rundt pietismens påvirkning i Norge – positivt og negativt

 

Plassering i fagplan

Kristenliv, misjon og kultur i Studieforberedende (VG1)
Kirkens historie og innflytelse i Studieforberedende (VG2)
Troslære i Studieforberedende (VG2)
Troslære i Yrkesfaglig (VG1)
Kirkens historie og innflytelse i Yrkesfaglig (VG2)
Tro og livssyn I + II i alle utdanningsprogram (VG1 + VG2)

For raskt å kunne oppdatere seg litt på pietismen, kan det være nyttig å lese litt av det som står om pietismen i Wikipedia på nettet. Den engelske versjonen er mye fyldigere enn den norske.

Wikipedia om pietismen (norsk versjon)

Wikipedia om pietismen (engelsk versjon)

 

Mange mennesker har negative oppfatninger om pietismen. De ser på den som en streng og livsfiendtlig kristendomsform. Mange har også hatt behov for å distansere seg fra pietismen uten kanskje helt å vite hva den egentlig er. Kjernen i pietismen har aller mest å gjøre med den lengselen i menneske til å komme nærmere Gud og leve et liv som hjelper en til dette.

Etter at Kronprinsesse Mette Marit lanserte sin cd-plate Sorgen og gleden vinteren 2008 ble det gjort til en stor sak i blant annet avisen Vårt Land at Kronprinsessen «taler pietismens sak.» Som følge av cd-utgivelsen ble pietismen tatt opp som sak i NRK radio sitt program «Norgesglasset».

Nedenfor finner du linker til artikler fra Vårt Land, hvor pietismen blir belyst i lys av Kronprinsessens positive holdning.

Mette Marit gjør pietisme til sin sak (artikkel fra Vårt Land)
Mette-Marit som mørkemann?

Dette er en kommentar skrevet av kommentarredaktør i Vårt Land Erling Rimehaug.
 

(Foto: Jo Michael, Det Kongelige Hoff)

Diskutere påstander

Bruk noen av påstandene nedenfor. Velg gjerne to påstander som står litt mot hverandre. La elevene diskutere dem i grupper på 2-4 personer. Etter at diskusjonen i gruppene er ferdig, er det flott å ta en oppsummering og høre hva de enkelte gruppene har diskutert.

 

 

«… i lys av alt det overflatiske som tar mye plass i samfunnsbildet i dag, blir faktisk pietismen ganske relevant.»

Kronprinsesse Mette Marit

«Rett forstått er pietismen et radikalt kall til et enklere og dypere liv. Det er svært relevant i dagens samfunn.»

Erling Rimehaug, journalist i Vårt Land

«Jeg tror nok at bedehusmiljøet var mer konservativt før – da pietismen smalt i veggene og alt som kunne tenkes å glede en eller annen stakkar ble sett på som ‘verdslig’, ‘synd’ og stort sett ‘djevelens verk’ og måtte bekjempes med trist mine og svoveltale hvor man omtrent kunne høre ilden knitre.»

Rolf Egil Pedersen på verdidebatt.no (Vårt Land)

Slik blir du pietist

Informasjonsleder i NLM, Espen Ottosen, gir deg «pietistens sjekkliste».
Elevoppgave

Elevene kan for eksempel jobbe i grupper på 2-4 personer:

Hvordan vil du gjengi sangteksen under fra salmen «Ingen vinner frem til den evige ro» med dine egne ord?
Ingen vinner frem til den evige ro

som seg ei veldig fremtrenger.

Sjelen den må utstå en kamp for den tro

hvorav vår salighet henger.

Porten kalles trang og veien heter smal.

Dog kan Herrens nåde åpne himlens sal.

Kjemp da alvorlig, treng fremad med makt,

om du vil himmerik vinne!

 

Meg vil deg hindre, min sjel, stå imot.

Satan ei nåden deg unner.

Treng deg gjennom alt som vil stanse din fot,

verg deg i fristelsens stunder!

Intet vil deg gagne hele verdens prakt

dersom den får sjelen fanget i sin makt.

Hør hva han sier som døde for deg:

Strid i Guds kraft for din krone!

 

Melodi: Lars Linderot
Tekst: Gustav Jensen

Illustrasjonsbilde med hender: Flickr Creative Commons/Image Editor

Print Friendly, PDF & Email